Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
07:04
24 May覺s, aramba

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
Yoksulluk s覺n覺r覺 3.492 lira

Yoksulluk s覺n覺r覺 3.492 lira

T羹rkiye Kamu-Sen'in ''a癟l覺k ve yoksulluk'' s覺n覺r覺 arat覺rmas覺na g繹re, d繹rt kiilik bir ailenin asgari ge癟im miktar覺 3 bin 492 lira 18 kuru olarak belirlendi.

T羹rkiye Kamu-Sen Arat覺rma Gelitirme Merkezi taraf覺ndan yap覺lan Ekim ay覺na ait asgari ge癟im endeksi sonu癟lar覺 a癟覺kland覺.

Sendikadan yap覺lan a癟覺klamada, Ekim ay覺nda, 癟al覺an tek kiinin yoksulluk s覺n覺r覺n覺n bin 745 lira 58 kuru, d繹rt kiilik bir ailenin asgari ge癟im haddinin 3 bin 492 lira 18 kuru, d繹rt kiilik bir ailenin ortalama g覺da ve bar覺nma harcamalar覺 toplam覺n覺n ise bin 304 lira 76 kuru olarak hesapland覺覺 belirtildi.

Ekim ay覺nda, d繹rt kiilik bir ailenin ayl覺k g覺da harcamas覺 toplam覺n覺n 768 lira 93 kuru olduu ifade edilerek, ortalama bin 865 lira 羹cret alan bir memurun ailesi i癟in yapt覺覺 g覺da harcamas覺n覺n maa覺n覺n y羹zde 41,21'ine denk geldiine iaret edildi.

Ortalama 羹cretle ge癟inen bir memur ailesinin ula覺m, sal覺k, eitim, haberleme, giyim gibi dier zorunlu ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lamas覺 i癟in Ekim ay覺 maa覺ndan geriye yaln覺zca 561 lira kald覺覺 繹ne s羹r羹len a癟覺klamada, T羹rkiye Kamu-Sen Genel Bakan覺 襤smail Koncuk'un konuya ilikin u g繹r羹lerine yer verildi:

''Kamu 癟al覺anlar覺n覺n maalar覺, artan fiyatlar kar覺s覺nda iyice eridi. Memura 2013 y覺l覺nda yap覺lacak y羹zde 4 4'l羹k zam oran覺, H羹k羹met taraf覺ndan yap覺lan zamlarla imdiden fazlas覺yla al覺nd覺. Pastadan hakk覺m覺za d羹en pay, her ge癟en g羹n k羹癟羹l羹yor. Kamu 癟al覺anlar覺na ayr覺lan pay 6,6'dan 2012 y覺l覺 itibar覺yla 5,7'ye d羹m羹t羹r.

Maliye Bakan覺, 'Biz devlet memurlar覺n覺 enflasyona ezdirmedik' diyor. Peki, b羹t癟e de yaanan azalmaya bakt覺覺m覺zda bunun ad覺 nedir?' dedi. al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakan覺 Faruk elik, 'B羹t癟enin 3'te 2'si personel giderlerine gidiyor' diyor. 363 milyar lira olan b羹t癟enin i癟i maalar覺 dahil olmak 羹zere 87 milyar liras覺 personel gideri olarak belirlenirken, nas覺l oluyor da bu rakam b羹t癟enin 3'te 2'si oluyor?''

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M