Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
09:15
28 Nisan, Cuma

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Petrol羹n haberini yerli gemi verecek

Petrol羹n haberini yerli gemi verecek

MTA, denizlerde petrol sondaj覺 i癟in gerekli sismik arat覺rmalar覺 yapacak yeni Arat覺rma Gemisi Tedarik Projesi'nde sona yaklat覺

n羹m羹zdeki hafta y羹klenici firma ile s繹zleme imzalanmas覺n覺n ard覺ndan geminin yap覺m覺na h覺zla balanacak. ANKARA - Petrol bata olmak 羹zere enerjide yerli kaynaklar覺n g羹n y羹z羹ne 癟覺kart覺lmas覺 i癟in 繹nemli ad覺mlar atan T羹rkiye, bu ad覺mlara bir yenisini daha ekleme haz覺rlan覺yor. Denizlerde petrol sondaj覺 i癟in gerekli sismik arat覺rmalar覺, bug羹ne kadar Maden Tetkik ve Arama (MTA) Sismik-1, Dokuz Eyl羹l niversitesi'ne ait Koca Piri Reis Gemisi ve kiralanan yabanc覺 gemilerle yapan T羹rkiye, son teknolojiyle donat覺lm覺 yerli yap覺m sismik arat覺rma gemisine sahip olmak i癟in d羹meye bast覺. MTA'n覺n sahip olaca覺 gemi i癟in ihale s羹reci tamamlan覺rken, MTA ad覺na ihale s羹recini y羹r羹ten SSM'nin 繹n羹m羹zdeki hafta y羹klenici firma ile yakla覺k 100 milyon avroluk s繹zlemeyi imzalanmas覺n覺n ard覺ndan geminin yap覺m覺na h覺zla balanacak. Planlamalara g繹re, 2014'de tamamlanacak yakla覺k 86 metre uzunluunda 22 metre geniliindeki gemi, okyanuslarda bile 羹癟 boyutlu sismik arama yapabilecek yeterlilikte olacak. YABANCILAR BASKILARA BOYUN ED襤 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl覺覺 yetkilileri, AA muhabirine yapt覺覺 a癟覺klamada, T羹rkiye'nin kendine ait derin sismik arat覺rmalar yapabilecek veri toplama ve enerji kayna覺 kapasitesine sahip gemisi olmad覺覺 i癟in bu t羹r gemileri yurt d覺覺ndan kiralad覺覺n覺 belirterek, yerli sismik arat覺rma gemisiyle birlikte bu alandaki d覺a ba覺ml覺l覺覺n ortadan kalkaca覺n覺 a癟覺klad覺. TPAO'nun kiralad覺覺 b羹y羹k boyutlu yabanc覺 sismik arat覺rma gemilerinin 繹zellikle Ege ve Akdeniz'de T羹rkiye ile komu 羹lkeler aras覺ndaki baz覺 ihtilafl覺 deniz alanlar覺nda arat覺rma yapmaktan ka癟覺nd覺覺n覺 vurgulayan yetkililer, unlar覺 kaydetti: ''Kiralanan yabanc覺 sismik arat覺rma gemileri bazen komu 羹lkelerin bask覺lar覺na boyun emek zorunda kal覺yordu. 1974'de Ege'de 羹lkemiz ad覺na karasular覺m覺zda sismik arat覺rma yapan yabanc覺 bir gemi siyasi d覺 m羹dahalelerle b繹lgeden ayr覺lm覺t覺. Yine birka癟 y覺l 繹nce Akdeniz'deki yetki alanlar覺m覺zda, petrol ve doalgaz arat覺rmalar覺 yapmak 羹zere kiralanan yabanc覺 arat覺rma gemileri d覺 m羹dahalelerle 癟al覺malar覺na k覺smen son vermiti. Yabanc覺 gemilerle yap覺lan arat覺rmalarda elde edilen bilgi ve bulgular覺n gizlilik ve stratejik 繹zellie sahip olmas覺 yerli sismik arat覺rma gemisini ayr覺ca 繹nemli k覺l覺yor.'' ''襤STANBUL DEPREM襤'' DE ARATIRILACAK Geminin ad覺n覺n daha belirlenmediini, baz覺 isimler 羹zerinde younla覺ld覺覺n覺 dile getiren yetkililer, 羹zerinde helikopter pistinin de bulunduu gemiye d羹nyada say覺l覺 羹lkenin sahip olduunu s繹yledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl覺覺 yetkilileri, yeni geminin T羹rk deniz arat覺rmalar覺 tarihinde yeni bir sayfa a癟aca覺n覺 ve elde edecei verilerin bir癟ok bilimsel arat覺rmaya kaynak olaca覺n覺 belirterek, u bilgileri verdi: ''Arat覺rma gemisi 羹zerindeki son sistem jeofizik, hidrografik, oinografik ekipmanla petrol ve doalgaz arat覺rmalar覺n覺n yan覺nda depremsellikle ilgili 癟al覺malar da y羹r羹tecek. Gemi 繹zellikle Marmara'da 襤stanbul ile ilgili 繹nemli veriler elde edecek. Bunun d覺覺nda, maden yataklar覺, jeotermal enerji, end羹striyel hammadde kaynaklar覺n覺n arat覺r覺lmas覺, deniz kirlilii ve deniz taban覺ndan ge癟en boru/kablo hatlar覺yla ilgili 癟eitli arat覺rmalarda da kullan覺lacak.'' S襤SM襤K ARATIRMA SONDAJIN OLMAZSA OLMAZI Ege Denizi'nde 1974'de petrol arama 癟al覺malar覺n覺 y羹r羹ten yabanc覺 band覺ral覺 bir geminin, 襤zmir K繹rfezi a癟覺klar覺nda uluslararas覺 bask覺lar 羹zerine 癟al覺malar覺 yar覺da b覺rakmas覺 yerli sismik arat覺rma gemisine sahip olma fikrini ortaya 癟覺kard覺. Bunun 羹zerine, arama kurtarma ve may覺n taramada kullan覺lan ''Hora'' gemisine K覺br覺s Bar覺 Harekat覺'ndan sonra arat覺rma ekipmanlar覺 monte edilmesiyle, T羹rkiye ''Sismik 1'' ad覺 verilen ilk sismik arat覺rma gemisine sahip oldu. Y覺llarca MTA b羹nyesinde Ege, Marmara ve Karadeniz'de y羹zlerce bilimsel arat覺rmaya y羹r羹ten 56 metrelik MTA Sismik-1'in ge癟tiimiz y覺llarda 襤T Denizcilik Fak羹ltesine ba覺lanmas覺n覺n ard覺ndan, sismik arat覺rmalar kiralanan yabanc覺 gemilerin yan覺nda ''K. Piri Reis'' taraf覺ndan y羹r羹t羹ld羹. K覺br覺s Rum y繹netiminin ge癟tiimiz y覺l sonunda Akdeniz'de petrol ve doalgaz arama giriimlerine tekrar balamas覺 羹zerine ''K. Piri Reis'', TPAO taraf覺ndan KKTC a癟覺klar覺nda g繹revlendirdirilmiti. TPAO Genel M羹d羹r羹 Mehmet Uysal, sismik arat覺rmalar覺n yapacaklar覺 sondajlar i癟in bir zorunluluk olduunu belirterek, baz覺 kesimlerin ''K. Piri Reis''nin Dou Akdeniz'deki 癟al覺malar覺n覺n k羹癟羹msediini ama sonu癟 olarak geminin kendileri i癟in 繹nemli verilere ulat覺覺n覺 s繹yledi.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

Alexa
襤LET襤襤M