MENÜ

DUYURU :

Bildirimlere izin vererek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

Vakıfbank hisseleri hazineye devrediliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare ve temsil edilen Vakıfbank hisselerinin Hazine Müsteşarlığı'na devredilmesine ilişkin hazırlanacak Kanun Taslağı, en kısa sürede TBMM'ye sevk edilecek.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın makamından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare ve temsil edilen Vakıfbank hisselerinin Hazine Müsteşarlığı'na devredilmesine ilişkin hazırlanacak Kanun Taslağı'nın en kısa sürede TBMM'ye sevk edilmesi öngörülüyor.

Hazine Müsteşarlığı, bu hisseler karşılığında bedel olarak bir menkul kıymet fonu oluşturacak ve bu fonu Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve temsil
edecek.

Yapılacak bu değişiklikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün asli faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilmesi için belirli ve sürekli bir gelir
kaynağına sahip olması sağlanacak.

Bankanın son 10 yılda bilançosunun 8 kat, nakdi kredilerinin 21 kat, öz kaynaklarının ise 13 kat büyüdüğü kaydedilerek, ulaşılan bu büyüklükler ve
bankanın belirlediği stratejik hedefler dolayısıyla mevcut hisse yapısında bir değişiklik yapılması gereğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Diğer bir taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son yıllarda uygulamaya koyduğu, bankaların sermaye yapılarını güçlü tutma ve bu hedefle paralel olarak temettünün bankaların bünyelerinde bırakılması politikasının, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bankadan elde etmekte olduğu temettü gelirlerini ve dolayısıyla vakfiyelerde yazılı olan hayri, sosyal, kültürel, ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirme faaliyetlerini sınırlandırdığının da altı çizildi.

Açıklamada Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun (Vakıfbank) hisselerinin yüzde 25,2'sinin halka arzının 2005 yılında gerçekleştirildiği, bankanın mevcut hisse yapısında mazbut ve mülhak vakıfların yüzde 58,51 payla ana sermayedar durumunda olduğu, söz konusu vakıflara ait olan banka hisselerinin de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare ve temsil edildiği anımsatıldı.

Ekonomik Takvim

Altın fiyatları bildiğiniz gibi sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Türkiye altın fiyatları, aslında dünya genelindeki bazı parametrelere bağlıdır. Yani sadece Türkiye'ye bağlı herhangi bir piyasa altın fiyatlarını belirlememektedir. Bildiğimiz gibi dünya genelindeki borsaların açılış kapanış saatleri aynı anda olmamaktadır. Dünyanın herhangi bir yerindeki altın borsasında işlemler sonlanırken, bir diğerinde henüz yeni başlamaktadır.

Altın, yatırım araçları arasında uzun vadede kazanç sağlayan güvenilir bir maden olduğundan ve dilediğiniz anda alıcı bulabileceğinizden dolayı, çok fazla tercih edilmektedir. Altın fiyatlarını aslında dünya genelindeki ekonomiler aynı anda belirler. Borsanın en güçlü ülkesi ABD'dir. Bu nedenle de altın fiyatlarında daha çok ABD etkili olmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde altın fiyatlarını, ABD'de yaşanan krizler sıkça etkilemiştir. Bu nedenle altın fiyatlarının ABD'nin çeşitli kurumlarının davranışları doğrultusunda etkilendiğini söyleyebiliriz.

Bir başka açıdan baktığımızda altın, sadece kıymetli bir maden olarak yer almamaktadır. Altın aynı zamanda bir mücevher hammaddesidir. Özellikle bazı ülkelerde, mücevhere önemli ölçüde talep vardır. Türkiye de mücevher talebi fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Mücevher piyasasındaki bu talepler de altın fiyatlarına etki eden bir diğer unsurdur.

Altının aynı zamanda bir maden olduğunu hesaba katarsak, endüstriyel alanda da altına ihtiyaç olduğunu görürüz. Endüstriyel ihtiyaçlar, altın fiyatlarını ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Altın fiyatlarını takip etmek ve en uygun zamanda altın alımı yapmak, tabii ki yatırımcılar için en doğru seçenek olacaktır. Siz de altın fiyatlarını takip ederek yatırımınız için uygun zamanı bekleyebilirsiniz.