Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
09:57
23 May覺s, Sal覺

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
T羹rkiye, Avrupay覺 3e katlayacak

T羹rkiye, Avrupay覺 3e katlayacak

Ekonomik Kalk覺nma ve 襤birlii rg羹t羹'n羹n tahminlerine g繹re, T羹rkiye istihdam art覺覺nda Euro B繹lgesi'ni 3'e katlayacak.

AA muhabirinin OECD verilerinden yapt覺覺 hesaplamaya g繹re, 2013 ve 2014 y覺llar覺nda T羹rkiye'de 1 milyon 47 bin 203 kii daha i g羹c羹 piyasas覺na kat覺lacak.

T羹rkiye bu rakamla, ayn覺 d繹nemde 372 bin 973 kiinin daha ie yerlemesi beklendii 15 羹lkeden olua Euro B繹lgesi'ni yakla覺k 3'e katlayacak.

T羹rkiye ayr覺ca, 繹rg羹te 羹ye 羹lkeler aras覺nda ABD ve Meksika'dan sonra en 癟ok istihdam oluturacak 3. 羹lke olacak, Almanya, 襤ngiltere, Fransa, Japonya, Kore ve Kanada gibi d羹nya devlerini geride b覺rakacak.

2013 ve 2014 y覺llar覺nda 癟al覺an say覺s覺n覺n en fazla artmas覺 beklenen 羹lke ise ABD. OECD, halihaz覺rda 155 milyon 50 bin 167 kiinin 癟al覺t覺覺 ABD'de, gelecek 2 y覺lda 3 milyon 832 bin 110 kiinin daha i g羹c羹 piyasas覺na kat覺lmas覺n覺 bekliyor.

rg羹t羹n tahminlerine g繹re ABD'yi bu konuda 2 milyon 726 bin 379 kii ile Meksika takip edecek. 50 milyon 288 bin 269 kiinin 癟al覺t覺覺 Meksika'da bu rakam覺n 2014 sonu itibariyle 53 milyon 14 bin 648'e 癟覺kaca覺 tahmin ediliyor.

Meksika'n覺n hemen arkas覺ndan ise 1 milyon 47 bin 203 kii ile T羹rkiye geliyor.

Euro B繹lgesi'nde 癟al覺an say覺s覺 372 bin 973 kii daha artacak

Halihaz覺rda 15 羹lkede oluan Euro B繹lgesi'nde 159 milyon 635 bin 665 kii 癟al覺ma hayat覺nda aktif. Bu say覺n覺n 2 y覺lda 372 bin 973 kii daha artarak 160 milyon 8 bin 638 kiiye 癟覺kaca覺 tahmin ediliyor.

rg羹t, 癟al覺an say覺s覺nda kendisine 羹ye 羹lkelerin tamam覺nda 10 milyon 115 bin 552 kiilik art覺 bekliyor. Bu, 604 milyon 131 bin 298 kiinin i g羹c羹 piyasas覺na kat覺ld覺覺 OECD'nin genelinde, say覺n覺n 614 milyon 246 bin 850'ye 癟覺kaca覺 anlam覺na geliyor.

Almanya, 襤ngiltere ve Fransa gibi Euro B繹lgesi'nin 繹nde gelen 羹lkelerinde gelecek 2 y覺lda ig羹c羹 piyasas覺na kat覺lmas覺 beklenen kii say覺s覺 ise s覺n覺rl覺.

Gelecek 2 y覺lda 癟al覺an n羹fusun Almanya'da 186 bin 357, 襤ngiltere'de 398 bin 41, Fransa'da ise 251 bin 59 kii artaca覺 tahmin ediliyor.

al覺an kayb覺n覺n olaca覺 羹lkeler

rg羹t羹n tahminlerine g繹re 癟al覺an n羹fusun en az artaca覺 羹lkeler; Slovak Cumhuriyeti, L羹ksemburg ve Estonya olacak. Estonya'da gelecek 2 y覺lda artmas覺 beklenen 癟al覺an say覺s覺 3 bin 890, L羹ksemburg'da 10 bin 683, Slovak Cumhuriyeti'nde ise 13 bin 621.

Finlandiya, 襤zlanda, 襤rlanda, Portekiz, Slovenya, 襤spanya, Yunanistan ve Japonya ise art覺覺n aksine, 癟al覺an n羹fusun azalaca覺 羹lkeler.

300 bin 500 kii ile OECD 羹lkeleri aras覺nda en fazla 癟al覺an kayb覺n覺n olaca覺 羹lkenin Japonya olmas覺 beklenirken, bu 羹lkeyi 175 bin 893 kii ile Yunanistan izliyor.

Yunanistan'覺 111 bin 674 kii ile 襤spanya, 19 bin 391 kii ile Slovenya, 18 bin 153 kii ile Portekiz, 18 bin 112 kii ile 襤rlanda, 160 kii ile 襤zlanda, 130 kii ile de Finlandiya takip ediyor.

lkeler 2012 2013 2014 2013 ve 2014'te i g羹c羹 piyasas覺na kat覺l覺m beklentisi (kii)

ABD 155.050.167 157.037.366 158.882.278 3.832.111
Meksika 50.288.269 51.671.196 53.014.648 2.726.379
T羹rkiye 27.738.734 28.319.908 28.785.937 1.047.203
Kore 25.440.003 25.643.561 25.883.947 443.944
襤ngiltere 32.025.891 32.230.116 32.423.932 398.041
Kanada 18.870.626 19.042.468 19.216.015 345.389
Avustralya 12.135.703 12.283.642 12.457.382 321.679
Fransa 28.596.889 28.736.477 28.847.948 251.059
Almanya 43.925.464 44.004.565 44.111.821 186.357
襤srail 3.613.508 3.716.464 3.798.227 184.719
Polonya 18.017.976 18.074.737 18.102.308 84.332
Hollanda 9.023.496 9.061.727 9.104.490 80.994
襤svi癟re 4.692.325 4.732.206 4.772.036 79.711
襤sve癟 5.054.550 5.092.100 5.132.454 77.904
Norve癟 2.672.033 2.709.442 2.747.374 75.341
襤talya 25.698.156 25.758.372 25.758.372 60.216
Avusturya 4.377.709 4.404.965 4.436.883 59.174
Bel癟ika 4.999.707 5.024.913 5.050.038 50.331
Yeni Zelanda 2.394.339 2.416.207 2.442.153 47.814
Macaristan 4.352.429 4.376.709 4.388.754 36.325
Danimarka 3.027.262 3.040.277 3.062.460 35.198
ek Cumhuriyeti 5.245.663 5.266.940 5.270.293 24.630
Slovak Cumhuriyeti 2.752.158 2.757.918 2.765.779 13.621
L羹ksemburg 246.777 252.375 257.460 10.683
Estonya 700.549 702.977 704.439 3.890
Finlandiya 2.687.568 2.687.438 2.687.438 -130
襤zlanda 177.800 176.719 177.640 -160
襤rlanda 2.092.149 2.077.154 2.074.037 -18.112
Portekiz 5.512.808 5.503.595 5.494.655 -18.153
Slovenya 1.004.966 988.762 985.575 -19.391
襤spanya 23.090.768 23.042.409 22.979.094 -111.674
Yunanistan 4.926.501 4.828.431 4.750.608 -175.893
Japonya 65.507.500 65.336.750 65.207.000 -300.500
Euro B繹lgesi (15 羹lke) 159.635.665 159.832.077 160.008.638 372.973
OECD - toplam 604.131.298 609.358.866 614.246.850 10.115.552

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M