Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
09:18
28 Nisan, Cuma

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Saniyede 8 bin 435 lira vergi 繹dedik

Saniyede 8 bin 435 lira vergi 繹dedik

T羹rkiye'de y覺l覺n ilk yar覺s覺nda g羹nde ortalama 728,8 milyon lira vergi 繹dendi.

AA muhabirinin Maliye Bakanl覺覺 verilerinden yapt覺覺 hesaplamaya g繹re, Ocak-Haziran d繹neminde T羹rkiye genelinde 131 milyar 182 milyon 838 bin lira vergi topland覺.

Bu ekilde her g羹n ortalama 728,8 milyon lira, her saat 30,3 milyon lira, her dakika da 506 bin 107 lira, her saniye de ise 8 bin 435 lira vergi 繹dendi.

2011 覺l覺n覺n ilk yar覺s覺nda toplanan vergi geliri 122 milyar 729 milyon lira olarak ger癟ekleti. Bu y覺l覺n ilk 6 ay覺nda ise ge癟en y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re vergi gelirinde y羹zde 6,9 art覺 yaand覺.

Bu y覺l覺n ilk yar覺s覺nda 繹zel t羹ketim vergisi gelirleri 31 milyar 347 milyon 657 bin lira olarak belirlendi. Bunun 15 milyar 530 milyon 825 bin liras覺 petrol ve doalgaz 羹r羹nlerinden, 3 milyar 725 milyon 593 bin liras覺 motorlu ta覺tlardan, 2 milyar 178 milyon 824 bin liras覺 da alkoll羹 i癟kilerden al覺nd覺.

Y覺l覺n ilk yar覺s覺nda t羹t羹n mamulleri i癟in 8 milyar 753 milyon 417 bin lira, dayan覺kl覺 t羹ketim ve dier mallar覺 kullananlar 1 milyar 51 milyon 928 bin lira, kolal覺 gazozlar i癟in de 107 milyon 70 bin lira TV 繹dendi.

S繹z konusu d繹nemde finans kurulular覺yla ii olanlar her g羹n ortalama 14 milyon 555 bin 483 lira banka ve sigorta muameleleri vergisi yat覺r覺rken, cep telefonu kullananlar da 繹zel iletiim vergisi olarak her g羹n ortalama 12 milyon 124 bin 17 lira 繹dedi.

G羹nde ortalama 85 milyon 416 bin 772 lira KDV 繹dendii ilk 6 ayl覺k d繹nemde, ans oyunlar覺 da devlete g羹nde 1 milyon 867 bin 755 lira ans oyunlar覺 vergisi kazand覺rd覺. Hazine'ye har癟lardan giren g羹nl羹k para ise 26 milyon 882 bin 500 lira olarak hesapland覺.

Cezalar

Ocak-Haziran d繹neminde toplam 2 milyar 774 milyon 24 bin lira ceza uygulan覺rken, g羹nde ortalama kesilen ceza miktar覺 15 milyon 411 bin 244,4 lira oldu.

Vergi ka癟覺ranlara 1 milyar 594 milyon 49 bin lira cezan覺n yaz覺ld覺覺 6 ayl覺k d繹nemde, idari para cezalar覺n覺n toplam覺 da 996 milyon 136 bin liray覺 buldu.

襤lk 6 ayda 116 milyon 788 bin lira yarg覺 para cezas覺, 67 milyon 51 bin lira da dier para cezalar覺 topland覺. S繹z konusu d繹nemde 42 milyon 767 milyon lira trafik para cezas覺, 8 milyon 478 bin lira 癟evre idari para cezas覺 kesildi.

Kamu bankalar覺 temett羹 geliri 5,9 milyar liray覺 buldu

B羹t癟e verilerine g繹re, Ocak-Haziran d繹neminde kamu bankalar覺ndan elde edilen temett羹 geliri 5 milyar 858 milyon 823 bin liraya ulat覺. Kaynak Kullan覺m Destekleme Fonu'ndan da (KKDF) b羹t癟eye 1 milyar 554 milyon 990 bin lira, GSM iletmelerinden al覺nan Hazine pay覺 olarak 1 milyar 57 milyon 758 bin lira girdi.

Ayn覺 d繹nemde, d羹zenleyici ve denetleyici kurumlardan al覺nan pay olarak 791 milyon 91 bin lira, evrensel hizmet gelirleri olarak 457 milyon 878 bin lira, yol, k繹pr羹 ve t羹nel 羹cretlerinden 17 milyon 775 bin lira gelir geldi.

Devlet y覺l覺n ilk yar覺s覺nda 620 milyon 547 bin lira da kira geliri, 129 milyon 373 bin lira da yurt d覺覺 d繹vizli askerlik geliri elde edildi.

Nereden, ne geldi?

Merkezi Y繹netim B羹t癟esinin ilk 6 aydaki baz覺 gelir kalemleri 繹yle oldu:

Gelir Kalemleri Tutar (Bin TL)
---------------------------- --------------
Gelir Vergisi 26.811.176
Kurumlar Vergisi 14.392.016
zel T羹ketim Vergisi 31.347.657
-Petrol ve Doalgaz r羹nleri 15.530.825
-Motorlu Ta覺tlar 3.725.593
-Alkoll羹 襤癟kiler 2.178.824
-T羹t羹n Mamulleri 8.753.417
-Kolal覺 Gazozlar 107.070
-Dayan覺kl覺 T羹ketim ve Di. Mallar 1.051.928
Banka ve Sigorta Mua. Vergisi 2.619.987
ans Oyunlar覺 Vergisi 336.196
zel 襤letiim Vergisi 2.182.323
襤thalde Al覺nan KDV 23.349.660
Har癟lar 4.838.850
-Yarg覺 Har癟lar覺 871.087
-Noter Har癟lar覺 298.684
-Tapu Har癟lar覺 2.122.301
-Pasaport ve Konsolosluk Har癟lar覺 364.967
-Gemi ve Liman Har癟lar覺 7.716
-襤mtiyazname, Ruhsatname ve Dip. Har癟. 13.093
Yol, K繹pr羹 ve T羹nel cret Gel. 17.775
K襤T ve Kamu Bankalar覺 Gelirleri 7.864.131
Kira Gelirleri 620.547
Genel B羹t癟eli 襤dareleri Ait Paylar 6.506.019
-D羹zenleyici ve Denetleyici Kurum Paylar覺 791.091
-GSM 襤letmelerinden Al覺nan Hazine Pay. 1.057.758
-KKDF 1.554.990
Para Cezalar覺 2.774.024
-Yarg覺 Para Cezalar覺 116.788
-襤dari Para Cezalar覺 996.136
-Vergi Cezalar覺 1.594.049
-Dier Para Cezalar覺 67.051

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

Alexa
襤LET襤襤M