Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
09:59
23 May覺s, Sal覺

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
Memur i癟in en kritik saatler

Memur i癟in en kritik saatler

H羹k羹met, ilk kez toplus繹zleme masas覺na oturduu memura ilk zam teklifini bug羹n yapacak.

H羹k羹metle yap覺lacak ilk toplu s繹zleme masas覺nda Kamu G繹revlileri Sendikalar覺 Heyeti Bakan覺 olarak Memur-Sen Genel Bakan覺 Ahmet G羹ndodu, Kamu-Sen Genel Bakan覺 襤smail Koncuk ve KESK Genel Bakan覺 Lami zgen ile Kamu 襤veren Heyeti ad覺na ise al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakan覺 Faruk elik bulunuyor. Saat 11.00de balayan bug羹nk羹 g繹r羹melerde h羹k羹met hemen zam oran覺n覺 sunmayacak. 襤lk olarak KESK s繹z alacak ve talepleriyle ilgili bir sunum yapacak. Ard覺ndan Kamu-Sen ve son olarak da Memur-Sen bir sunum yapacak. Zam tekliflerinin yan覺 s覺ra dier taleplerini bir kez daha dile getirecek. H羹k羹met, bu talepleri dinlemesinin ard覺ndan 2 y覺l i癟in 繹ng繹rd羹羹 zam teklifini sunacak. Konfederasyonlar da bu teklif 羹zerine g繹r羹lerini bildirecek, itirazda bulunacak ve orta yol bulunmaya 癟al覺覺lacak. G繹r羹melere girmeden 繹nce konutuumuz bir Memur-Sen y繹neticisi, Eer gazetelerde yaz覺ld覺覺 gibi h羹k羹metin teklifi y羹zde 2.5+2.5 ise; bu oranla pazarl覺k bile balamaz dedi. Y繹netici, zam teklifinin yan覺 s覺ra dier taleplerinin ne kadar kar覺lan覺p kar覺lanmayaca覺n覺n da 繹nemli olduunu s繹yledi. Gelen teklife sadece zam oran覺 olarak deil, k羹m羹latif olarak bakacaklar覺n覺 ifade etti. rnein Memur-Sen olarak 繹retmenler, arat覺rma g繹revlileri, Diyanet personeli i癟in ek 繹zel hizmet tazminat覺 talep ettiklerini belirtti. Ayr覺ca toplu s繹zleme i癟inde yer almasalar bile polis ve asker maalar覺na da toplu s繹zleme masas覺ndan 癟覺kan rakamlar覺n temil edilmesi gerektiini vurgulad覺. Y繹netici, Anayasa deiikliinde memurlar覺n mali ve sosyal haklar覺 toplu s繹zleme masas覺nda belirlenir, deniyor. Polis, asker, hakim ve savc覺lar da memur olduklar覺na g繹re masadaki kararlar覺n onlara da uygulanmas覺 gerekir diye konutu. H羹k羹metin zam teklifinin ard覺ndan 21May覺sa kadar g繹r羹meler devam edecek. 21 May覺s'ta taraflar son s繹z羹n羹 s繹yleyecek; toplu s繹zleme imzalanacak ya da imzalanmayacak. 襤mzalanamazsa uyumazl覺k tutana覺 tutulacak. MASADA K襤MLER VAR? Toplu s繹zleme masas覺nda konfederasyon bakanlar覺n覺n yan覺 s覺ra Memur-Sen temsilcisi Hac覺 Bayram Tonbul, K羹lt羹r Sanat-Sen temsilcisi Yavuz Demirkaya, T羹rk Haber-Sen 襤smail Karadavut, Bem-Bir-Sen temsilcisi M羹rsel Turbay, Sal覺k-Sen temsilcisi Metin Memi, Eitim Bir-Sen temsilcisi Ahmet zer, T羹rk B羹ro-Sen temsilcisi Fahrettin Yoku, Bay覺nd覺r Memur-Sen temsilcisi Abdulhadi Karasapan, T羹rk Ula覺m-Sen temsilcisi Nazmi G羹zel, To癟-Bir-Sen temsilcisi G羹nay Kaya, Enerji Bir-Sen temsilcisi Zahit Borak, Diyanet-Sen temsilcisi Mehmet Bayraktutar bulunuyor. YZDE 30 ZAM Memur-Sen maalara 2012 i癟in y羹zde 16, 2013 i癟in y羹zde 14 oran覺nda zam yap覺lmas覺n覺 istiyor. Ayr覺ca taban ayl覺a ilk y覺l i癟in 120, ikinci y覺l i癟in 80 lira art覺 talep ediyor. T羹rkiye Kamu-Sen ilk y覺l y羹zde 10+10; KESK de y羹zde 30 zam istiyor. A襤LE YARDIMI 200 L襤RA OLSUN Yetkili konfederasyon olarak masada bulunan Memur-Senin dier talepleri ise 繹yle: * Memur Taban Ayl覺klar覺na seyyanen zam yap覺ls覺n. B繹ylece her memura eit miktarda zam yap覺lm覺 olaca覺ndan; d羹羹k maal覺 memura y羹ksek; y羹ksek maal覺 memura da d羹羹k oranl覺 bir art覺 yap覺lm覺 olur. * K覺dem Ayl覺klar覺 art覺r覺ls覺n. 25 y覺ll覺k s覺n覺r kald覺r覺ls覺n. Her y覺l i癟in 20 puan olarak belirlenen rakam 100 puana 癟覺kar覺ls覺n; b繹ylece y覺ll覺k k覺dem 癟arpan覺 6.4 TL olsun. Bu da 10 y覺ll覺k bir memur i癟in 64 TL, 30 y覺ll覺k memur i癟inse 192 TL k覺dem fark覺 anlam覺na geliyor. * Yan deme Katsay覺s覺 0,02 puandan memur maa katsay覺s覺 olan 0, 064e y羹kseltilsin. B繹ylece hem 癟al覺an hem de emekli memur maa覺nda 20 ila 30 TLlik art覺 salans覺n. * Ei 癟al覺mayan memurlara verilen 141 TLlik aile yard覺m覺 200 TLye 癟覺kar覺ls覺n. * 0-6 ya 癟ocuklar i癟in 32 TL, 6-14 la 癟ocuklar i癟in 16 TL olan 癟ocuk yard覺m覺 t羹m 癟ocuklar i癟in 50 TLye y羹kseltilsin.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M