Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
07:02
24 May覺s, aramba

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
Maliyenin zam paketi haz覺r

Maliyenin zam paketi haz覺r

2012 b羹t癟esinin hedefin 羹zerinde a癟覺k vereceinin ortaya 癟覺kmas覺ndan sonra Maliye Bakanl覺覺 b羹rokratlar覺, 10 milyar liral覺k ek gelir getirecek zam paketi tasla覺 haz覺rlad覺.

Taslakta otomotiv, sigara, tapu harc覺 ve gayrimenkul yat覺r覺m ortakl覺klar覺na ilave ve yeni vergiler yer al覺yor.

Tedbir paketiyle ilgili karar覺 Babakan Erdoan verecek.

Zaman'覺n haberine g繹re, b羹t癟e dengelerindeki bozulman覺n ard覺ndan Maliye Bakanl覺覺 gelir art覺r覺c覺 癟al覺malar覺n覺 h覺zland覺rd覺.

K覺rk maddeye yak覺n taslak paket haz覺rlayan Bakanl覺k b羹rokratlar覺 10 milyar lira civar覺nda bir gelir 繹ng繹r羹s羹nde bulunuyor.

Babakan Recep Tayyip Erdoan'覺n onay vermesi halinde tedbir paketinde yer alan d羹zenlemelerin bir k覺sm覺n覺n uygulamaya ge癟mesi bekleniyor.

Hangi kalemlere zam gelecek?

Gelir Politikalar覺 Genel M羹d羹rl羹羹, Gelir 襤daresi Bakanl覺覺 ile B羹t癟e ve Mali Kontrol Genel M羹d羹rl羹羹'n羹n 羹zerinde 癟al覺t覺覺 tedbirlerin uygulamaya ge癟mesi halinde otomotivdeki TV ve MTV'nin yan覺 s覺ra sigara ve tapu harc覺 gibi kalemlere zam gelmesi g羹ndeme gelecek.

L羹ks ara癟lar覺n yan覺 s覺ra y羹zde 37 olan d羹羹k motorlu ara癟lar覺n TV'sinin de y羹kseltilmesi 繹neriler aras覺nda. Akaryak覺t fiyatlar覺na ise y羹ksek vergiler sebebiyle m羹dahale g羹ndemde bulunmuyor.

B羹rokratlar indirimli KDV oranlar覺 uygulamas覺ndan vazge癟ilmesinin yan覺 s覺ra gayrimenkul yat覺r覺m ortakl覺klar覺ndaki Kurumlar Vergisi istisnas覺n覺n kald覺r覺lmas覺 konusunu da g羹ndeme getirdi. Sadece gayrimenkul yat覺r覺m ortakl覺klar覺na ilikin istisnan覺n kald覺r覺lmas覺ndan ilave 500 milyon liral覺k gelir getirecei hesaplan覺yor.

Sigara zamm覺 i癟in y覺lba覺 beklenecek. Ge癟en y覺l yap覺lan ancak sigaran覺n vergisinin y羹zde 65'ten 69'a 癟覺kar覺lmas覺na ilikin TV art覺覺n覺n y羹r羹rl羹k tarihi 31 Aral覺k 2012. Ancak yeni y覺lda nispi oran覺n art覺r覺lmayarak maktu bir art覺覺n 羹zerinde durulduu belirtiliyor.

Maliye Bakan覺 Mehmet imek'in bu sene b羹t癟e hedeflerinin tutturulamayaca覺n覺 iaret etmesinin ard覺ndan b羹rokratlar覺 da gelir art覺r覺c覺 tedbirleri i癟eren bir taslak paket haz覺rlad覺. Maliye Bakanl覺覺 M羹stear覺, Kalk覺nma Bakanl覺覺 M羹stear覺 ve Hazine M羹stear覺'n覺n konuya ilikin olarak Babakan Recep Tayyip Erdoan'a da ge癟en hafta cuma g羹n羹 bir sunum yapt覺覺 ifade ediliyor.

Konuya ilikin 癟al覺malar覺n haz覺rl覺k aamas覺nda olduuna dikkat 癟eken Maliye kaynaklar覺, vergi performans覺n覺n zam kararlar覺nda etkili olaca覺na dikkat 癟ekiyor.

Tedbir paketinin uygulamaya girip girmeyeceine ilikin son karar覺 Babakan Erdoan'覺n vereceini belirten yetkililer harcamalar覺n da k覺s覺lmas覺 羹zerinde durulduuna dikkat 癟ekiyor. T羹m 癟al覺malar覺n 2013 b羹t癟esi, Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Program (OVPM) 癟er癟evesinde y羹r羹t羹leceine dikkat 癟ekiliyor.

Gelir Politikalar覺 Genel M羹d羹rl羹羹 ve Gelir 襤daresi'nin uzun s羹redir 羹zerinde 癟al覺t覺覺 癟al覺malar taslak bir metin haline getirildi. B羹rokrasi taraf覺ndan haz覺rlanan ilave tedbirleri i癟eren paketin teknik seviyede 癟繹z羹m 繹nerileri 羹rettiinin alt覺n覺 癟izen Maliye Bakanl覺覺'ndan 羹st d羹zey bir yetkili, "Siyaseten kabul edilmi herhangi bir 繹neri yok. Sadece b羹rokratlar覺n alttan 羹rettikleri 繹neriler var. Bunlar覺n hangilerinin uygulamaya ge癟ip ge癟meyecei ya da tasla覺n tamamen rafa kald覺r覺l覺p kald覺r覺lmayaca覺 ekonomi y繹netiminin verecei bir karar" dedi.

Hazine'den edinilen bilgilere g繹re ise, Babakan Erdoan'a m羹stearlar taraf覺ndan yap覺lan sunum T羹rkiye ekonomisinin bug羹nk羹 durumu hakk覺nda idi. B羹t癟e verilerinin yan覺 s覺ra genel ekonomik gidiat ile harcamalardaki art覺 konusunda da Babakan'a bilgi verildi.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M