Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
09:53
23 May覺s, Sal覺

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
MaliYED襤RTMEYECEK!

MaliYED襤RTMEYECEK!

Kamu kurum ve kurulular覺na s覺k覺 takip geliyor, i癟ilen 癟ay覺n bile hesab覺 sorulacak...

Kamudaki b羹t羹n hesaplar覺 g繹rebilmek i癟in harekete ge癟en Maliye, belediyeler ile orduevi, polisevi ve 繹retmenevlerinin bulunduu sosyal tesisleri takip edebilecek. rnein bir orduevinin i癟ilen 癟aylar dahil y覺ll覺k gelir ve giderleri elektronik ortamda izlenebilecek. Belediyelerin de y覺llard覺r bilinmeyen otopark gelirleri bilgisayar ortam覺nda g繹r羹lebilecek. Zaman'覺n haberine g繹re, kamu kurum ve kurulular覺n覺n b羹t羹n hesaplar覺n覺 tek 癟at覺 alt覺nda toplamay覺 hedefleyen Maliye Bakanl覺覺, sosyal tesis ve belediye irketlerinin gelirlerini de izlemeye al覺yor. Belediye irketlerinin otopark bata olmak 羹zere b羹t羹n gelirleri ile orduevi, polisevi ve 繹retmenevlerinin bulunduu sosyal tesisler mal簾 a癟覺dan takip edilecek. Maliye, gelir ve giderlerin yan覺 s覺ra kantin ve dier tesislerde bulunan mal varl覺klar覺 hakk覺nda da bilgi sahibi olabilecek. rnein herhangi bir orduevinin y覺ll覺k gelir ve giderleri bakanl覺k taraf覺ndan elektronik ortamda takip edilebilecek. Kantinlerde bir y覺l i癟erisinde i癟ilen 癟ay覺n has覺lat覺 da 繹renilebilecek. Sosyal tesislerin yan覺 s覺ra y覺llard覺r net olarak bilinmeyen belediyelerin otopark gelirleri de bilgisayar ortam覺nda takip edilebilecek. Hangi belediyenin ne kadar otopark gelir elde ettii hakk覺nda mevcut verilere g繹re bilgi sahibi olmak m羹mk羹n deil. Genel Y繹netim Mali 襤statistikleri Genel Teblii 1 Ocak 2012'den ge癟erli olmak 羹zere iki hafta 繹nce Resmi Gazete'de yay覺mland覺. Tebli hakk覺nda deerlendirmede bulunan 羹st d羹zey bir Maliye Bakanl覺覺 yetkilisi kamu kurulular覺n覺n gelir ve giderlerinin g繹r羹lebilmesinin 繹nemine dikkat 癟ekerek, "Uluslararas覺 standartlar a癟覺s覺ndan b羹t羹n hesaplar覺 g繹rebilmemiz gerekiyor. Ge癟mite belediye irketlerinin gelir kalemleri ile askeriye ve polis gibi kamu kurumlar覺na y繹nelik sosyal tesislerin gelir giderleri hakk覺nda fazlaca bilgi sahibi deildik. Yeni yap覺da buradaki para hareketlerini yak覺ndan takip edebileceiz." dedi. Maliye Bakanl覺覺'n覺n Genel Y繹netim Mali 襤statistikleri Genel Teblii ile 10 Aral覺k 2003 tarihli ve 5018 say覺l覺 Kamu Mali Y繹netimi ve Kontrol Kanunu'nun 羹癟羹nc羹 maddesinde yer alan genel y繹netim kapsam覺ndaki kamu idareleri tan覺m覺ndan farkl覺 olarak, uluslararas覺 s覺n覺fland覺rmalara uygun bir genel y繹netim sekt繹r羹 kapsam覺 getiriliyor. Bu kapsamdaki kamu idarelerinin mal簾 verilerinin derlenmesindeki usul ve esaslar覺 ve veri derleme s羹recindeki yetki, sorumluluk ve yapt覺r覺mlar覺n belirlenmesi ama癟lan覺yor. 5018 say覺l覺 kanunun 52'nci maddesi h羹k羹mlerine g繹re genel y繹netim sekt繹r羹 kapsam覺nda say覺lan ve merkezi y繹netim, mahalli idareler ve sosyal g羹venlik kurumlar覺 alt sekt繹rleri alt覺nda s覺n覺fland覺r覺lan birimler tebliin b羹t羹n h羹k羹mlerine tabi olurken, muhasebe ilemlerini Muhasebat Genel M羹d羹rl羹羹 "say2000i sistemi'' 羹zerinden y羹r羹ten kamu idareleri ile mali verilerini Maliye Bakanl覺覺'n覺n belirledii y繹ntemi kullanarak dorudan bakanl覺a aktaran dier idareler belli maddelere tabi oldu. Kamu idarelerince iletilen eitim, dinlenme ve spor tesisi, misafirhane, kre, anaokulu, yemekhane, orduevi, askeri gazino, k覺la gazinosu, dinlenme kamp覺, askeri kantin, 癟ocuk bak覺mevi, 繹retmenevi, 繹retmen lokali, 繹retmen eitim merkezi, tatil k繹y羹, polis moral eitim merkezi, polisevi, polis misafirevi ve lokali, eitim ve dinlenme kamp覺, termal tesis ve benzeri sosyal tesisler 3 ayl覺k d繹nemlerde mal簾 a癟覺dan izlenecek.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M