Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
09:57
23 May覺s, Sal覺

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
Maliye 150 uzman yard覺mc覺s覺 alacak

Maliye 150 uzman yard覺mc覺s覺 alacak

Maliye Bakanl覺覺, merkez tekilat覺nda yer alan bakanl覺k, genel m羹d羹rl羹k ve m羹stakil daire bakanl覺klar覺nda g繹revlendirilmek 羹zere 150 adet maliye uzman yard覺mc覺s覺 alacak.

Resmi Gazete'nin bug羹nk羹 say覺s覺nda yay覺mlanan ilana g繹re, Devlet Memurlar覺 Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel artlar覺 ta覺mas覺 istenen adaylar覺n, en az 4 y覺ll覺k lisans eitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler fak羹lteleri veya bunlara denklii YK Kurulu taraf覺ndan kabul edilen yurti癟indeki veya yurtd覺覺ndaki 繹retim kurumlar覺ndan mezun olmas覺 gerekiyor.

Bavurular, 24 Eyl羹l'de balayacak ve 5 Ekim 2012 Cuma g羹n羹 saat 17.30'a kadar, elektronik ortamda Maliye Bakanl覺覺 internet sayfas覺nda yay覺mlanacak olan bavuru formu ile yap覺lacak.

Bavuruyu elektronik ortamda yapan adaylar覺n, bavuru formunun imzal覺 bir 繹rneinin Personel Genel M羹d羹rl羹羹'ne veya en ge癟 s覺nav saatinden 繹nce s覺nav salon yetkilisine teslim etmesi zorunlu olacak.

Bavuru formunu elektronik ortam d覺覺nda doldurmak suretiyle getirenlerin veya g繹nderenlerin bavurular覺 da s羹resi i癟inde olmak kayd覺yla kabul edilecek.

S覺nav, yaz覺l覺 (klasik) ve s繹zl羹 olmak 羹zere iki aamada yap覺lacak. Adaylar覺n, 3-4 Kas覺m tarihlerinde d繹rt oturum halinde yap覺lacak yaz覺l覺 s覺navda baar覺l覺 say覺labilmeleri i癟in, yaz覺l覺 s覺nav ortalamas覺n覺n en az 70 olmas覺 gerekecek.

Yaz覺l覺 s覺navda baar覺l覺 olan adaylar Ankara'da s繹zl羹 s覺nava tabi tutulacak. S繹zl羹 s覺nav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.pergen.gov.tr) internet sayfalar覺nda ayr覺ca ilan edilecek.

te yandan, Hazine M羹stearl覺覺, Hazine Kontrol繹rleri Kurulu Bakanl覺覺'nda istihdam edilmek 羹zere en fazla 12 stajyer Hazine Kontrol繹r羹 alacak. Adaylar, bavuru ve kay覺t ilemlerini, en son 19 Ekim 2012 Cuma g羹n羹 saat 17.00'ye kadar Hazine Kontrol繹rleri Kurulu Bakanl覺覺'na bizzat veya posta ile yapabilecek.

Yaz覺l覺 ve s繹zl羹 olarak yap覺lacak giri s覺nav覺n覺n yaz覺l覺 aamas覺, 3-4 Kas覺m 2012 tarihlerinde sabah ve 繹leden sonra d繹rt ayr覺 b繹l羹mde yap覺lacak.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M