Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
09:48
23 May覺s, Sal覺

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
KPSSyi kazanan memur yeniden s覺nava girecek

KPSSyi kazanan memur yeniden s覺nava girecek

47 y覺ll覺k Devlet Memurlar覺 Kanunu deiiyor. D羹zenlemeye g繹re KPSS'den sonra memurlar bir s羹re "aday" stat羹s羹nde 癟al覺acak sonra yeterlilik s覺nav覺na girecek.

al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺, "k覺dem tazminat覺", "intibak" ve "taeron i癟ilerle" ilgili d羹zenlemenin ard覺ndan, "kamu personel reformu" i癟in de d羹meye bast覺.

Star gazetesinden H羹seyin zay'覺n haberine g繹re, 47 y覺ll覺k Devlet Memurlar覺 Kanunu'nda deiiklik yapmak i癟in 癟al覺ma balatan bakanl覺k, kamu g繹revlileri aras覺ndaki 羹cret dengesizliini gidermeyi, 癟al覺an memurun 繹d羹llendirilmesini, 癟al覺mayan memurlara yapt覺r覺m uygulanmas覺n覺 planl覺yor.

Reform kapsam覺nda en b羹y羹k deiiklik ise Kamu Personel Se癟me S覺nav覺'nda (KPSS) yaanacak. Buna g繹re, KPSS'den sonra ikinci bir s覺nav daha yap覺lacak.

Farkl覺l覺klar ortadan kalkacak

Reform 癟er癟evesinde, kamu g繹revlilerinin 繹zl羹k ve sosyal haklar覺 ile ilgili 繹n 癟al覺ma yap覺ld覺. al覺mada kamu g繹revlilerinin haklar覺n覺n 5 ayr覺 kanun ile d羹zenlendii belirlendi.

Yine ayn覺 癟al覺mada kamu g繹revlilerinin 50 癟eit 羹cret ald覺覺, ayn覺 stat羹de olan ve ayn覺 ii yapan personel aras覺nda ciddi 羹cret farkl覺l覺klar覺 olduu saptand覺.

rnein, kadrolu m羹hendis ile s繹zlemeli m羹hendis, kadrolu i癟i ile s繹zlemeli i癟i aras覺nda bin ile bin 500 lira aras覺nda 羹cret farkl覺l覺klar覺 olduu tespit edildi.

Ayr覺ca yine kamu g繹revlilerinin, izin, k覺dem tazminat覺, prim gibi bir癟ok sosyal hakk覺nda da b羹y羹k u癟urumlar olduu saptand覺. Kamu personel reformu ile t羹m bu farkl覺l覺klar覺n ortadan kald覺r覺lmas覺 ama癟lan覺yor.

Memurlua giri zorla覺yor

Kamu personel reformu 癟er癟evesinde y羹r羹t羹len 癟al覺malar hen羹z taslak aamas覺na dahi gelmedi. Ancak 癟al覺malar覺n gelecek y覺l i癟inde tamamlanarak, memur sendikalar覺 ile masaya yat覺r覺lmas覺 ama癟lan覺yor.

Bu 癟er癟evede, memurlarla ilgili yap覺lmas覺 planlanan d羹zenlemelerin baz覺lar覺 繹yle:

* Kamu g繹revlilerinin 繹zl羹k ve sosyal haklar覺 tek bir kanunda toplanacak. Her meslek grubunun ayr覺 ayr覺 d羹zenlemesi olmayacak.

* Devlet memurluundaki "繹m羹r boyu i garantisi" anlay覺覺na son verilecek. Kamu g繹revlileri i癟in k覺smen uygulanan, "繹d羹l ve prim" sistemi, sistematik yap覺ya d繹n羹t羹r羹lecek. Ayr覺ca, 癟al覺mayan memurlara da yapt覺r覺m uygulanmas覺n覺n 繹n羹 a癟覺lacak.

* Memurlua girmek zorlaacak. KPSS'den yeterli puan alan memurlar belirli s羹re aday memur stat羹s羹nde 癟al覺t覺r覺lacak. Adayl覺k s羹resinin ard覺ndan ise yeterlilik s覺nav覺na tabi tutulacak. S覺nav覺 kazanan adaylar as覺l memur olarak g繹revlendirilecek.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M