Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
18:28
29 Nisan, Cumartesi

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

KEY alamayan kesinti yapan kurumuna bavursun

KEY alamayan kesinti yapan kurumuna bavursun

KEY listelerindeki hata veya eksiklikler nedeniyle KEY paralar覺n覺 alamayan memurlar覺n haklar覺n覺 kaybetmemek i癟in kurumlar覺na yapmas覺 gereken bavuruda s羹re daral覺yor.

KEY alamayan veya eksik alan memurlar覺n 31 Aral覺k 2012 tarihine kadar kurumlar覺na itiraz dilek癟esiyle bavurmas覺 gerekiyor. Bu tarihe kadar bavuruda bulunmayan hak sahipleri daha sonra herhangi bir talepte bulunamayacak. KEY 繹demelerinde 癟al覺anlar覺n madur olmamas覺 i癟in urat覺klar覺n覺 kaydeden T羹rk Sal覺k-Sen Genel Bakan覺 nder Kahveci, Hak ettikleri halde KEY 繹demesi alamayan 癟al覺anlar i癟in daha 繹nce de dava a癟malar覺 i癟in mahkemelere sunulmak 羹zere dava dilek癟eleri haz覺rlam覺t覺k. yelerimiz ad覺na a癟t覺覺m覺z davalarda da olumlu sonu癟lar ald覺k. al覺anlar KEY 繹demelerine kavutu. 662 say覺l覺 Kanun H羹km羹nde Kararnamede yap覺lan deiiklikle KEY alamayanlar覺n kurumlar覺na Aral覺k sonuna kadar bavurmas覺 gerekiyor. Yoksa hak talep edemeyecekler. 8 ayl覺k bir s羹re kald覺. Vatandalar覺n bu durumdan haberi bile olmayabilir dedi.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

Alexa
襤LET襤襤M