Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
09:48
23 May覺s, Sal覺

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
襤sizlik yeniden tek hane

襤sizlik yeniden tek hane

羹rkiye'de 2012 y覺l覺 Mart d繹neminde isizlik oran覺, ge癟en y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re 0,9 puan azalarak y羹zde 9,9 oldu.

襤sizlik oran覺 ge癟en y覺l sonundan sonra ilk kez yeniden tek haneye geriledi.

Mart 2012'de kentsel alanlarda isizlik oran覺 2011 y覺l覺n覺n ayn覺 d繹nemine g繹re 1 puan azalarak y羹zde 11,6 oldu, k覺rsal yerlerde ise 0,7 puan geriledi ve y羹zde 6,4 olarak belirlendi.

T羹rkiye 襤statistik Kurumu'nun (T襤K) Hanehalk覺 襤g羹c羹 Arat覺rmas覺, "2012 Mart D繹nemi Sonu癟lar覺"na g繹re, 2011 Mart d繹neminde 2 milyon 816 bin kii olan isiz say覺s覺, 2012'nin ayn覺 d繹neminde 2 milyon 615 bin kiiye geriledi.

襤stihdam ise 23 milyon 286 bin kiiden, 23 milyon 817 bin kiiye 癟覺kt覺.

Kurumsal olmayan n羹fus ge癟en y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re 1 milyon 312 bin kiilik art覺la 73 milyon 326 bin kiiye, kurumsal olmayan 癟al覺ma 癟a覺ndaki n羹fus (15 ya ve daha yukar覺 yataki n羹fus) ise 1 milyon 196 bin kii artarak, 54 milyon 438 bin kiiye ulat覺.

Erkeklerin ig羹c羹ne kat覺l覺m覺 azald覺

2012 y覺l覺 Mart d繹neminde, T羹rkiye genelinde ig羹c羹ne kat覺lma oran覺, ge癟en y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re 0,4 puanl覺k azal覺la y羹zde 48,6 olarak ger癟ekleti.

Ayn覺 d繹nemler i癟in yap覺lan k覺yaslamalara g繹re, erkeklerde ig羹c羹ne kat覺lma oran覺 1,2 puanl覺k azal覺la y羹zde 69,8 oldu. 襤g羹c羹ne kat覺lma oran覺 kad覺nlarda ise herhangi bir deiim g繹stermedi ve y羹zde 27,9 olarak belirlendi.

襤g羹c羹n羹n eitim ve ya da覺l覺mlar覺na bak覺ld覺覺nda, toplam ig羹c羹n羹n y羹zde 15,6's覺n覺 15-24 ya grubundakiler oluturdu. Lise alt覺 eitimlilerde ig羹c羹ne kat覺lma oran覺; erkekler i癟in y羹zde 67,5, kad覺nlar i癟in y羹zde 23,8 olarak hesapland覺. Y羹ksek繹retim mezunu erkeklerde y羹zde 85 olan ig羹c羹ne kat覺lma oran覺, kad覺nlarda y羹zde 70,1 d羹zeyinde ger癟ekleti.

Tar覺m d覺覺 istihdam 704 bin kii artt覺

2012 Mart d繹neminde istihdam edilenlerin say覺s覺, ge癟en y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re 531 bin kii artarak, 23 milyon 817 bin kiiye y羹kseldi. Bu d繹nemde, tar覺m sekt繹r羹nde 癟al覺an say覺s覺 173 bin kii azal覺rken, tar覺m d覺覺 sekt繹rlerde 癟al覺an say覺s覺 704 bin kii artt覺.

S繹z konusu d繹nemde istihdam edilenlerin y羹zde 23,6's覺 tar覺m, y羹zde 19,8'i sanayi, y羹zde 5,9'u inaat, y羹zde 50,7'si ise hizmet sekt繹r羹nde yer ald覺.

nceki y覺l覺n ayn覺 d繹nemi ile kar覺lat覺r覺ld覺覺nda hizmetler sekt繹r羹n羹n istihdam edilenler i癟indeki pay覺n覺n 2,3 puan artt覺覺, buna kar覺l覺k tar覺m sekt繹r羹n羹n pay覺n覺n 1,2 puan, sanayi sekt繹r羹n羹n pay覺n覺n 0,8 puan, inaat sekt繹r羹n羹n pay覺n覺n ise 0,3 puan azald覺覺 g繹r羹ld羹.

2012 y覺l覺n覺n Mart d繹neminde istihdam edilenlerin y羹zde 71,1'ini erkek n羹fus oluturdu.

襤stihdam edilenlerin y羹zde 57,3'羹 lise alt覺 eitimlilerden, y羹zde 62,8'i 羹cretli, maal覺 veya yevmiyeli, y羹zde 24,8'i kendi hesab覺na veya iveren, y羹zde 12,4'羹 ise 羹cretsiz aile i癟ilerinden olutu.

襤stihdam edilenlerin y羹zde 57,2'sinin 10 kiiden az 癟al覺an覺 olan iyerlerinde 癟al覺t覺覺, y羹zde 2,8'inin ek bir iinin bulunduu, y羹zde 2,3'羹n羹n mevcut iini deitirmek i癟in veya mevcut iine ek olarak bir i arad覺覺 tespit edildi. cretli olarak 癟al覺anlar覺n y羹zde 90,6's覺 s羹rekli bir ite 癟al覺覺yor.

Kay覺td覺覺 istihdam y羹zde 37,5

Yapt覺覺 iten 繹t羹r羹 herhangi bir sosyal g羹venlik kuruluuna kay覺tl覺 olmadan 癟al覺anlar覺n oran覺, 繹nceki y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re 3,8 puanl覺k azal覺la y羹zde 37,5 olarak ger癟ekleti.

Bu d繹nemde, ge癟en y覺l覺n ayn覺 d繹nemine g繹re tar覺m sekt繹r羹nde sosyal g羹venlikten yoksun 癟al覺anlar覺n oran覺 y羹zde 82,6'dan y羹zde 81,8'e, tar覺m d覺覺 sekt繹rlerde y羹zde 27,7'den y羹zde 23,9'a d羹t羹.

襤sizlerin y羹zde 91,1'i daha 繹nce bir ite 癟al覺m覺

Bu d繹nemde, isizlerin y羹zde 31,1'inin e-dost vas覺tas覺yla i arad覺覺, isizlerin y羹zde 91,1'inin de (2 milyon 383 bin kii) daha 繹nce bir ite 癟al覺t覺覺 tespit edildi.

Daha 繹nce bir ite 癟al覺an isizlerin y羹zde 48,1'i hizmetler, y羹zde 20'si sanayi, y羹zde 19,9'u inaat, y羹zde 8,2'si tar覺m sekt繹r羹nde 癟al覺覺rken, y羹zde 3,8'inin ise 8 y覺ldan 繹nce iinden ayr覺ld覺覺 belirlendi.

襤sizlerin y羹zde 32,9'unu 癟al覺t覺覺 i ge癟ici olup ii sona erenler, y羹zde 13,4'羹n羹 iten 癟覺kar覺lanlar, y羹zde 18,3'羹n羹 kendi isteiyle iten ayr覺lanlar, y羹zde 6,5'ini iyerini kapatan/iflas edenler, y羹zde 9,5'ini ev ileriyle megul olanlar, y羹zde 8,5'ini 繹renimine devam eden veya yeni mezun olanlar, y羹zde 11'ini ise dier nedenler oluturdu.

Mart 2012 d繹neminde ig羹c羹 d覺覺nda olup daha 繹nce bir ite 癟al覺anlar覺n y羹zde 17,7'sinin tar覺m, y羹zde 10,2'sinin sanayi, y羹zde 3,7'sinin inaat, y羹zde 19,9'unun hizmetler sekt繹r羹nde 癟al覺t覺覺, y羹zde 48,6's覺n覺n ise 8 y覺ldan 繹nce iinden ayr覺ld覺覺 belirlendi.

285 bin kii iten ayr覺ld覺

Mart 2012 d繹neminde 1 milyon 777 bin kii yeni ie balad覺 veya i deitirdi. Bunlar覺n toplam istihdam i癟indeki oran覺 y羹zde 7,5 oldu. 襤e yeni balayan veya i deitirenlerin y羹zde 30,7'si 25-34 ya grubunda yer ald覺.

Bu d繹nemde ie balayan veya i deitirenlerin y羹zde 20,4'羹 sanayi, y羹zde 37,5'i hizmetler, y羹zde 23,1'i inaat sekt繹r羹nde, y羹zde 19'u ise tar覺m sekt繹r羹nde ie balad覺.

Mevcut isizlerin y羹zde 10,9'unu (285 bin kii) bu d繹nemde iten ayr覺lanlar oluturdu.

Mevsim etkilerinden ar覺nd覺r覺lm覺 g繹stergeler

Mart d繹neminde mevsim etkilerinden ar覺nd覺r覺lm覺 istihdam edilenlerin say覺s覺nda bir 繹nceki d繹neme g繹re 66 bin kiilik, isiz say覺s覺nda ise bin kiilik art覺 g繹zlendi.

Mevsim etkilerinden ar覺nd覺r覺lm覺 ig羹c羹ne kat覺lma oran覺 bir 繹nceki d繹neme g繹re deiim g繹stermedi y羹zde 49,4 oldu. 襤stihdam oran覺 0,1 puanl覺k art覺la y羹zde 45 olarak belirlenirken, isizlik oran覺 da deimedi ve y羹zde 9,1 seviyesinde ger癟ekleti.

襤g羹c羹 anketleri nas覺l a癟覺klan覺yor?

2005 y覺l覺ndan itibaren hanehalk覺 ig羹c羹 anketinin tahminleri, hareketli 羹癟er ayl覺k d繹nem ortalamalar覺 esas al覺nmak kayd覺yla ayl覺k olarak yay覺nlan覺yor. Bu seride ilgili 羹癟 ayl覺k d繹nemin a覺rl覺klar覺, d繹nem ortas覺 aya ilikin n羹fus projeksiyonlar覺 esas al覺narak hesaplan覺rken, ifade kolayl覺覺 a癟覺s覺ndan tahminler de d繹nem ortas覺 ay ad覺yla ifade ediliyor.

2010 y覺l覺ndan itibaren temel ig羹c羹 g繹stergeleri, mevsim etkilerinden ar覺nd覺r覺larak da yay覺mlan覺yor.

TABLO

T襤K verilerine g繹re, 2005-2012 d繹neminde aylar itibariyle isizlik oranlar覺 繹yle:

AYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Ocak 11,8 12,1 11,3 11,6 15,5 14,5 11,9 10,2
ubat 11,9 12,2 11,7 11,9 16,1 14,4 11,5 10,4
Mart 11,2 11,3 10,7 11,0 15,8 13,7 10,8 9,9
Nisan 10,4 10,3 10,1 9,9 14,9 12,0 9,9
May覺s 9,6 9,2 9,2 9,2 13,6 11,0 9,4
Haziran 9,6 9,2 9,2 9,4 13,0 10,5 9,2
Temmuz 9,6 9,3 9,3 9,9 12,8 10,6 9,1
Austos 9,9 9,6 9,7 10,2 13,4 11,4 9,2
Eyl羹l 10,1 9,5 9,9 10,7 13,4 11,3 8,8
Ekim 10,4 9,6 10,2 11,2 13,0 11,2 9,1
Kas覺m 11,0 10,0 10,5 12,6 13,1 11,0 9,1
Aral覺k 11,5 10,9 10,9 14,0 13,5 11,4 9,8
YILLIK 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M