Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
18:33
29 Nisan, Cumartesi

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

襤MKBdeki irketler kasay覺 doldurdu

襤MKBdeki irketler kasay覺 doldurdu

襤stanbul Menkul K覺ymetler Borsas覺'ndaki (襤MKB) halka arzlardan irketler bu y覺l 2,9 milyar dolar gelir elde etti. 襤MKB'de ilk defa halka arz ger癟ekletiren 25 irket bu halka arzlarla toplam 403 milyon dolar kaynak salad覺.

Ayr覺ca Halk Bankas覺'n覺n ikinci halka arz覺 ile irketin kazanc覺 2,5 milyar dolar oldu. B繹ylece 2012 y覺l覺nda halka arz olan firmalar覺n toplam geliri 2,9 milyar dolara ulat覺.

AA muhabirinin 襤stanbul Menkul K覺ymetler Borsas覺'ndan (襤MKB) ald覺覺 bilgiye g繹re, 2000-2009 y覺llar覺 aras覺nda y覺ll覺k ortalama 9 adet halka arz ger癟ekleti, y覺ll覺k ortalama 1,1 milyar ABD Dolar覺 halka arz geliri elde edildi.

襤MKB'de 2010 y覺l覺nda 22 adet halka arz yap覺ld覺, bu halka arzlardan 2,1 milyar gelir saland覺. Ge癟en y覺l 27 adet halka arz ger癟ekleti ve firmalar 800 milyon dolar kaynak elde etti.

"Halka Arz Seferberlii" kapsam覺nda 2012 y覺l覺nda ise 15 Aral覺k tarihi itibariyle, 襤MKB'de ilk defa halka arz ger癟ekletiren 25 irket bu halka arzlarla toplam 403 milyon dolar kazan癟 salad覺.

Ayr覺ca Halk Bankas覺'n覺n ikinci halka arz覺 ile irketin geliri 2,5 milyar dolar oldu. B繹ylece 2012 y覺l覺nda halka arz olan firmalar toplam 2,9 milyar dolar halka arz gelirine ulat覺.

"250 irkete 'halka arz' ziyareti yap覺lacak"

Konuya ilikin AA muhabirine deerlendirmede bulunan 襤MKB Bakan覺 襤brahim Turhan, halka arz seferberlii 癟er癟evesinde y羹r羹tt羹kleri faaliyetlerin 襤MKB'nin ileriye d繹n羹k hedeflerinin ger癟eklemesinde stratejik bir 繹neme sahip olduunu vurgulad覺.

Turhan, 2010 繹ncesindeki halka arzlar ile sonras覺ndaki halka arz rakamlar覺 kar覺lat覺r覺ld覺覺nda seferberliin baar覺l覺 bir seyir izlemekte olduunu ifade ederek, "Halka arzlar覺n artmas覺, irketlerimizin sermaye piyasalar覺n覺 tan覺yarak halka a癟覺kl覺k yoluyla edinebilecekleri kazan覺mlardan yararlanmas覺 y繹n羹nde faaliyetlerimiz artan bir ivme ile s羹recek" dedi.

Bu 癟er癟evede 繹zellikle "襤SO 1000" listesinde yer alan irketleri birebir ziyaretler yoluyla halka arza tevik etmeyi planlad覺klar覺n覺 anlatan Turhan, "Ge癟tiimiz 羹癟 ay i癟erisinde ger癟ekletirilen 63 ziyarete ek olarak, 繹n羹m羹zdeki iki y覺l boyunca 250 civar覺nda irket ziyaret edilecek. Halen bu 1000 irketin sadece 127'si borsam覺zda ilem g繹r羹yor. Bu ziyaretlerin bu rakam覺n daha da artmas覺na, bu yolla borsam覺z覺n gelimesine ve derinlik kazanmas覺na katk覺da bulunaca覺na inan覺yoruz" diye konutu.

Halka arz firmalara ne gibi bir katk覺 salad覺

襤MKB Kotasyon M羹d羹r羹 Sertac Karaaaolu'nun verdii bilgiye g繹re, halka arz yoluyla d羹羹k maliyetle finansman kayna覺 temin eden irketlerin paylar覺n覺n 襤MKB'de ilem g繹rmesi, sermaye piyasas覺n覺n denetim mekanizmalar覺 sayesinde firmalar覺n kurumsallama s羹re癟lerini de h覺zland覺r覺yor. Ayr覺ca halka arz irketlerin b羹y羹melerine ve karl覺l覺klar覺na olumlu katk覺 sal覺yor.

2010 y覺l覺nda halka arz olan firmalardan Anel Elektrik halka arzdan 61,7 milyon dolar gelir elde etti. irketin, halka arzdan sonra ortalama y覺ll覺k aktif b羹y羹mesi y羹zde 46, ortalama y覺ll覺k sat覺 geliri y羹zde 28, ortalama y覺ll覺k faaliyet kar覺 b羹y羹mesi y羹zde 38 oran覺nda artt覺.

Koza Alt覺n ise 435,5 milyon dolar halka arz geliri salad覺. Firman覺n halka arzdan sonra ortalama y覺ll覺k aktif b羹y羹mesi y羹zde 108, y覺ll覺k sat覺 geliri b羹y羹mesi y羹zde 68, y覺ll覺k faaliyet kar覺 b羹y羹mesi ise y羹zde 36 olarak ger癟ekleti.

2010 y覺l覺nda halka arz ger癟ekletiren irketlerden baz覺lar覺n覺n halka arz sonras覺 rakamlar覺 u ekilde geliti:

ANEL REYSA MANGO KOZA
Halka Arz Y覺l覺 2010 2010 2010 2010
Halka Arz Geliri (Milyon Dolar) 61,7 41,8 8,88 435,5
Halka Arzdan Sonra Ortalama Y覺ll覺kAktif B羹y羹mesi (Y羹zde) 46 22 91 108
Halka Arzdan Sonra Ortalama Y覺ll覺kSat覺 Geliri B羹y羹mesi (Y羹zde) 28 107 77 68
Halka Arzdan Sonra Ortalama Y覺ll覺kFaaliyet Kar覺 B羹y羹mesi (Y羹zde) 38 222 127 36

Halka arz ulusal ve uluslararas覺 reklam imkan覺 da sal覺yor

Ayr覺ca irketler, halka a癟覺ld覺ktan ve paylar覺 Borsa'da ilem g繹rmeye balad覺ktan sonra paylar覺n覺 teminat g繹stererek kredi kullanabiliyor, bor癟lanma arac覺 ihra癟 ederek finansman salayabiliyor.

Paylar覺 Borsa'da ilem g繹ren irketler hakk覺ndaki 癟eitli bilgiler, veri yay覺n kurulular覺, bas覺n ve yay覺n kurulular覺 ile dier g繹rsel yay覺n kurulular覺 vas覺tas覺yla yurt i癟i ve yurt d覺覺 yat覺r覺mc覺lara s羹rekli olarak ulat覺r覺l覺yor.

S繹z konusu bilgi da覺t覺m覺, irketlerin ve irket 羹r羹nlerinin hem yurt i癟inde hem de yurt d覺覺nda tan覺nmalar覺na yard覺mc覺 oluyor. Yayg覺n tan覺nman覺n salad覺覺 avantaj 癟er癟evesinde gerek yurt i癟i ve gerekse yurt d覺覺nda yerleik bulunan ve ayn覺 sekt繹rde faaliyet g繹steren irketlerle ibirliine gidebilme, ortak giriim oluturma ve benzeri konularda 癟al覺malar覺n yap覺labilmesi imkan覺 douyor.

Halka a癟覺lmak ve paylar覺n覺n 襤MKB'de ilem g繹rmesini salamak ile irketler, sermaye piyasas覺n覺n denetim mekanizmalar覺 sayesinde kurumsallama s羹re癟lerini h覺zland覺r覺yor, modern y繹netim tekniklerine daha k覺sa s羹rede kavuabiliyor.

irketler sadece birincil halka arz ile deil, daha sonra da paylar覺 ilem g繹r羹rken yat覺r覺m ve benzeri ihtiya癟lar覺 nedeniyle ortaya 癟覺kan kaynak gereksinimlerini, mevcut ortaklar覺n覺n r羹癟han haklar覺n覺 k覺s覺tlamak suretiyle ger癟ekletirebilecekleri "襤kincil Halka Arz"lar ile kar覺layarak yeniden finansman imkan覺 yaratabiliyor.

Gelimekte olan 羹lkelerdeki sermaye birikiminin yetersizlii nedeniyle, Borsa irketi olarak sermaye piyasas覺ndan temin edilen finansman覺n irketin kaynak probleminin 癟繹z羹m羹ne salad覺覺 katk覺, son y覺llarda giderek daha fazla 繹nem kazan覺yor.

Halka Arz Endeksinin performans覺 da y羹ksek

Paylar覺n覺 ilk kez halka arz eden irketlerden oluturulan Halka Arz Endeksi de, 27 Nisan 2010 tarihinden bu yana ge癟en 2,5 y覺lda IMKB-100 Endeksi'nden y羹zde 11 daha iyi performans g繹sterdi. Bu s羹re i癟inde IMKB-100 Endeksi y羹zde 23'l羹k bir performans g繹sterirken, i癟inde hali haz覺rda 45 irketin fiyat performans覺n覺n hesaplamaya dahil edildii Halka Arz Endeksi y羹zde 34'l羹k bir art覺 kaydetti. Bu arada, endekste 2 y覺l kalan irketler, bu s羹re sonunda endeks kapsam覺ndan 癟覺kar覺l覺yor.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

Alexa
襤LET襤襤M