Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
00:13
28 May覺s, Pazar

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
IMFye T羹rkiye kriteri geldi!

IMFye T羹rkiye kriteri geldi!

IMF ile 19 kez stand-by yapan T羹rkiye, art覺k masan覺n kar覺 taraf覺na ge癟iyor.

T羹rkiye ile bir zamanlar覺n korkulu r羹yas覺 olan Uluslararas覺 Para Fonu (IMF) rolleri deitirdi.

IMF'nin Acil Yard覺m Fonu'na verilecek 5 milyar dolarl覺k fon i癟in Merkez Bankas覺 tam gaz 癟al覺覺yor.

Vatan gazetesinden G羹l羹mhan G羹ltekin'in haberine g繹re, bundan sonra IMF'deki T羹rkiye Masas覺 efi gibi Merkez Bankas覺'n覺n da IMF Masas覺 efi olacak. Art覺k T羹rkiye, IMF'ye g繹zden ge癟irme ziyareti yapacak.

M羹zakerelerin g羹ndemini Merkez Bankas覺'n覺n bu paran覺n IMF kullan覺m覺na verilmesine ilikin getirdii koullar olutururken, IMF'nin bu paray覺 alabilmesi i癟in Merkez Bankas覺'n覺n getirdii artlara da uymas覺 gerekiyor.

Buna g繹re Merkez Bankas覺'n覺n s繹z konusu fonla ilgili IMF'ye belirli aral覺klarla 'g繹zden ge癟irme' yapmas覺 gerekecek. B繹ylece bu g羹ne kadar IMF heyetinin g繹zden ge癟irme ziyaretlerinin gerilimini yaayan T羹rkiye, bu rol羹n羹 tersine 癟evirirek IMF'yi g繹zden ge癟irme ziyaretleriyle denetlemi olacak.

Detaylar netleiyor

T羹rkiye'nin, IMF'nin Acil Yard覺m Fonu'na 5 milyar dolarla kat覺laca覺 a癟覺klanmas覺n覺n覺 ard覺ndan bu yard覺m覺n detaylar覺yla ilgili 癟al覺ma balam覺t覺.

Son noktada Merkez Bankas覺 rezervlerinden aktar覺lacak bu paray覺, ihtiya癟 duymas覺 halinde T羹rkiye'nin kullanabilmesi ve s繹z konusu tutar覺n ayn覺 zamanda Merkez'in uluslararas覺 rezervlerinde g繹r羹nmesiyle ilgili koulda netlik salanm覺t覺.

Ancak Merkez Bankas覺 teknokratlar覺 halen, IMF'yle s繹zkonusu yard覺ma ilikin anlaman覺n teknik detaylar覺n覺 haz覺rl覺yorlar. Bu kapsamda teknik detay denilen m羹zakere kapsam覺, IMF nezdinde tutulacak paraya uygulanacak faizden, bu paraya ilikin vade ve takvimin netletirilmesine kadar bir dizi konuyu i癟eriyor.

T羹rkiye de dahil dier 羹lkelerin de kat覺l覺mlar覺yla IMF'deki para 360 milyar dolardan 436 milyara y羹kseldi. IMF bu kaynakla mali krizde olan 羹lkelere fon kulland覺racak. T羹rkiye'nin rezervi ve ekonomisinin b羹y羹kl羹羹 ile cari a癟覺k veren bir 羹lke olmas覺 nedeniyle d繹viz rezervi biriktirmenin maliyeti d羹羹n羹ld羹羹nde bu tutar覺n T羹rkiye i癟in y羹ksek olduu deerlendiriliyor.

T羹rkiye ile IMF aras覺nda 1961'de ilk g繹zden ge癟irme anlamas覺n覺n imzalanmas覺 ile balayan kredi ilikisi May覺s 2008'e kadar s羹rm羹t羹. T羹rkiye 47 y覺l boyunca IMF ile 19 ayr覺 stand-by anlamas覺 imzalad覺. Bu anlamalar覺 sonucunda yakla覺k 50 milyar dolarl覺k kredi salad覺. 2008'de IMF ile sonlanan anlaman覺n ard覺ndan T羹rkiye bir daha kredi almak i癟in masaya oturmad覺.

Hangi 羹lke ne kadar para verecek?

Krizdeki 羹lkelere yard覺mda bulunmak i癟in haz覺rlanan 436 milyar dolarl覺k fona katk覺 yapacak 羹lkeler 繹yle:

Japonya 60 milyar dolar, Almanya 54.7 milyar dolar, in 43 milyar dolar, Fransa 41.4 milyar dolar, 襤talya 31 milyar dolar, 襤spanya 19.6 milyar dolar, Hollanda 18 milyar dolar, 襤ngiltere 15 milyar dolar, Suudi Arabistan 15 milyar dolar, G羹ney Kore 15 milyar dolar, Bel癟ika 13.2 milyar dolar, 襤sve癟 10 milyar dolar, Brezilya 10 milyar dolar, Hindistan 10 milyar dolar, Meksika 10 milyar dolar, Rusya 10 milyar dolar, 襤svi癟re 10 milyar dolar, Norve癟 9.3 milyar dolar, Polonya 8.3 milyar dolar, Avusturya 8.1 milyar dolar, Avustralya 7 milyar dolar, Danimarka 7 milyar dolar, T羹rkiye 5 milyar dolar, Finlandiya 5 milyar dolar, Singapure 4 milyar dolar, L羹ksemburg 2.7 milyar dolar, Slovakya 2.1 milyar dolar, Malezya 1 milyar dolar, Yeni Zelanda 1 milyar dolar, Filipinler 1 milyar dolar, G羹ney K覺br覺s 600 milyon dolar, Malta 300 milyon dolar.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M