Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
18:31
29 Nisan, Cumartesi

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

evreyolu art覺k 羹cretli oluyor

evreyolu art覺k 羹cretli oluyor

Otoyol veya erime kontrol羹n羹n uyguland覺覺 karayollar覺nda g羹zergah覺n tamam覺n覺n yan覺 s覺ra 癟evreyolu, balant覺 yolu, k繹pr羹, t羹nel ve viyad羹klerde ayr覺 ayr覺 ge癟i 羹creti uygulana

Karayollar覺 Genel M羹d羹rl羹羹'n羹n, "Karayollar覺 Genel M羹d羹rl羹羹n羹n Sorumluluu Alt覺nda Bulunan Otoyollar ile Erime Kontrol羹n羹n Uyguland覺覺 Karayollar覺nda Ge癟i cretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmas覺na 襤likin Y繹netmelik"i Resmi Gazete'de yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e girdi. Buna g繹re, otoyollar ile erime kontrol羹n羹n uyguland覺覺 karayollar覺n覺n ge癟ii 羹cretli olacak kesimleri Karayollar覺 Genel M羹d羹r羹n羹n teklifi 羹zerine, Ulat覺rma, Denizcilik ve Haberleme Bakan覺 taraf覺ndan belirlenecek. Karayollar覺n覺n ge癟i 羹cretleri ile bu 羹cretlerin yeniden belirlenmesi; 羹cretlendirilen karayolunun mesafesi, trafik younluu, arac覺n cinsi, sosyal ve ekonomik fakt繹rler dikkate al覺narak hesaplanacak ve yine Genel M羹d羹r羹n teklifi 羹zerine bakan onay覺 ile y羹r羹rl羹e girecek. Belirlenen 羹cret tarifesi ve uygulama tarihi idarenin internet sitesinde ilan edilecek. cretlerin belirlenmesinde, otoyol veya erime kontrol羹n羹n uyguland覺覺 karayollar覺nda g羹zergah覺n tamam覺 olabilecei gibi; 癟evre yolu, balant覺 yolu, k繹pr羹, t羹nel ve viyad羹kler ayr覺 ayr覺 羹cretlendirilebilecek. Ge癟i 羹cretleri uygulamas覺nda iletmecilik gerei kullan覺m覺 tevik etmek amac覺yla bakan onay覺 ile indirim yap覺labilecek. Ara癟 s覺n覺flar覺n覺n tespitinde 癟eken ve 癟ekilen ara癟lar覺n yere deen akslar覺 esas al覺nacak. Ge癟i 羹creti uygulamas覺 yap覺l覺rken bu ara癟lar覺n dolu veya bo olmas覺 dikkate al覺nmayacak. Ge癟i 羹cretlerine her y覺l ba覺nda y覺ll覺k FE deerleri ile fiyat art覺覺 yap覺lacak. Ge癟i 羹cretlerinin y羹r羹rl羹e girmesi Bakanl覺k makam覺 oluruyla 羹cret tarifesinin uygulama tarih ve saati belirtilecek. Beklenmeyen teknik zorunluluklar覺n olumas覺 halinde 襤darece bu s羹re uzat覺labilecek. Ge癟i 羹creti muafiyeti cretli karayolunun bak覺m ve iletmesinden sorumlu birimler ile trafik denetimi ve karayolundaki asayiten sorumlu birimlerin g繹rev amac覺yla 羹cretli kesime girmelerinde herhangi bir 羹cret al覺nmayacak. cretli karayolunda meydana gelen trafik kazas覺, yang覺n ve benzeri olaylara m羹dahale i癟in g繹revlendirilen itfaiye ara癟lar覺, ambulanslar, sivil savunma ara癟lar覺 ve dier g繹revli ara癟lar 羹cret 繹demeyecek. cret 繹demeden yap覺lan ge癟ilere dair ilemler Y繹netmelik kapsam覺nda ge癟ii 羹cretli olduu halde 羹cret 繹demeden ge癟i yapt覺覺 tespit edilen ara癟 sahiplerine Karayollar覺 Genel M羹d羹rl羹羹n羹n Tekilat ve G繹revleri Hakk覺nda Kanunun ilgili maddesine g繹re o g羹zergah覺n en uzun mesafesine ait ge癟i 羹cretinin on kat覺 tutar覺nda idari para cezas覺 verilecek. En uzun mesafe, 羹cret 繹demeden 癟覺k覺 yap覺lan gielere en uzak mesafede olan gie dikkate al覺narak belirlenecek. cret 繹demeden ge癟iin yap覺ld覺覺 tarihten itibaren yedi g羹n i癟erisinde 繹demesiz ge癟i yapan arac覺n plakas覺na ait hesab覺n, ilgili taraf覺ndan Ana Kontrol Merkezine bildirilmesi durumunda cezas覺z ge癟i 羹creti bu hesaptan tahsil edilecek. demesiz ge癟i 羹creti bedelinin 繹denmesinden ara癟 sahibi sorumlu olacak. Cezal覺 ge癟i yapan ger癟ek kii h羹viyetindeki ara癟 sahibinin 繹lmesi durumunda varislerinden sadece cezas覺z ge癟i 羹creti tahsil edilecek. Bu uygulamada ara癟 sahibinin 繹l羹m raporu evraka eklenecek. 襤dari para cezalar覺 ile ge癟i 羹cretleri, tebli tarihinden itibaren bir ay i癟erisinde 繹denecek. Bu s羹rede 繹denmeyen ge癟i 羹cretleri ve idari para cezalar覺, Amme Alacaklar覺n覺n Tahsil Usul羹 Hakk覺nda Kanun h羹k羹mlerine g繹re ilgili vergi dairesi taraf覺ndan takip ve tahsil edilecek. 襤darenin 羹cret toplama sistemlerine y繹nelik tesis ettii kameralarla tespit edilen g繹r羹nt羹lerin saklanmas覺, 羹cret toplama sisteminin 癟al覺t覺r覺lmas覺na y繹nelik olacak. Kamera g繹r羹nt羹lerinin incelenmesini gerektiren itirazlar ge癟i 羹creti ve idari para cezas覺n覺n 繹demesini durdurmayacak. Ge癟i 羹cretleri ve idari para cezalar覺 繹denmeden kabahatin ilendii ara癟lar覺n fenni muayeneleri ile sat覺 ve devirleri yap覺lmayacak. Ge癟i 羹creti sistemlerinin kullan覺m覺 S羹r羹c羹den kaynaklanan nedenlerle giri veya 癟覺k覺 bilgisinin olmad覺覺 durumlarda en uzak mesafe 羹creti uygulanacak. Bu uygulamaya itiraz, ge癟iten itibaren 45 g羹n i癟inde Ana Kontrol Merkezine yap覺labilecek. Ge癟ii 羹cretli yoldan 癟覺k覺, giri saatinden 12 saatten sonra yap覺l覺rsa, en uzun mesafe ge癟i 羹creti uygulanacak. Ge癟ii 羹cretli karayolunda ayn覺 noktadan giri-癟覺k覺 yap覺lmas覺 (U d繹n羹羹) durumunda en uzun mesafe ge癟i 羹creti uygulanacak.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

Alexa
襤LET襤襤M