Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
00:10
28 May覺s, Pazar

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
Ba癟覺: 2012 enflasyon tahmini % 6.5

Ba癟覺: 2012 enflasyon tahmini % 6.5

Merkez Bankas覺 Bakan覺 Erdem Ba癟覺, 2012 y覺l覺 i癟in enflasyonu y羹zde 6.5 olarak beklediklerini belirtti

Merkez Bankas覺 Bakan覺 Erdem Ba癟覺, enflasyonun, 2012 y覺l覺 sonunda orta noktas覺 y羹zde 6,5 olmak 羹zere y羹zde 5,3 ile y羹zde 7,7 aral覺覺nda, 2013 y覺l覺 sonunda ise orta noktas覺 y羹zde 5,2 olmak 羹zere y羹zde 3,4 ile y羹zde 7,0 aral覺覺nda ger癟ekleeceini tahmin ettiklerini s繹yledi. Ba癟覺, enflasyon raporunun tan覺t覺m覺 amac覺yla Sheraton Oteli'nde d羹zenlenen bas覺n toplant覺s覺nda, enflasyon tahminlerini olutururken 繹n羹m羹zdeki d繹nemde ek parasal s覺k覺lat覺rman覺n daha s覺k yap覺laca覺n覺 ve buna bal覺 olarak kredilerin y覺ll覺k b羹y羹me oran覺n覺n y羹zde 14 civar覺nda seyredeceini varsayd覺klar覺n覺 belirtti. Bu 癟er癟evede, enflasyonun, y羹zde 70 olas覺l覺kla, 2012 y覺l覺 sonunda orta noktas覺 y羹zde 6,5 olmak 羹zere y羹zde 5,3 ile y羹zde 7,7 aral覺覺nda, 2013 y覺l覺 sonunda ise orta noktas覺 y羹zde 5,2 olmak 羹zere y羹zde 3,4 ile y羹zde 7,0 aral覺覺nda ger癟ekleeceini tahmin ettiklerini belirten Ba癟覺, orta vadede enflasyonun y羹zde 5 hedefi d羹zeyinde istikrar kazanaca覺n覺 繹ng繹rd羹klerini kaydetti. Ba癟覺, 2012 y覺l覺n覺n ilk 癟eyreinde enflasyonun, Ocak enflasyon raporunda sunduklar覺 tahminlerle uyumlu seyrettiini belirterek, Mart sonu itibariyle y羹zde 10,43 seviyesinde ger癟ekletiini bildirdi. G覺da fiyatlar覺n覺n y覺ll覺k art覺 oran覺na dair varsay覺mlar覺n覺n y覺l sonlar覺 i癟in tahmin ufku boyunca y羹zde 7,5 olarak korunduunu, petrol fiyatlar覺nda ise yukar覺 doru g羹ncelleme yapt覺klar覺n覺 anlatan Ba癟覺, Nisan ay覺n覺n ilk yar覺s覺 itibariyle oluan vadeli fiyatlar覺 da dikkate alarak petrol fiyatlar覺 varsay覺mlar覺n覺 2012 y覺l覺 i癟in 120 dolara, 2013 y覺l覺 i癟in ise 115 dolara 癟覺kard覺klar覺n覺 s繹yledi. Ba癟覺, enflasyonun bu y覺l覺n son 癟eyreine kadar hedefin belirgin olarak 羹zerinde seyretmesini, 3. 癟eyrekten itibaren kademeli, son 癟eyrekte ise belirgin ekilde d羹mesini beklediklerini ifade etti. -''K羹resel finans piyasalar覺ndaki k覺r覺lgan yap覺 s羹r羹yor''- Ocak ay覺n覺n sonundan bug羹ne yaanan gelimelerin, k羹resel finans piyasalar覺ndaki k覺r覺lgan yap覺n覺n s羹rd羹羹n羹 ortaya koyduunu belirten Ba癟覺, k羹resel krizin balang覺c覺n覺n 羹zerinden d繹rt y覺la yak覺n s羹re ge癟mesine ramen, gelimi 羹lkelerde bilan癟o d羹zeltme s羹recinin devam ettiini s繹yledi. Euro B繹lgesi'ne dair sorunlar覺n, ABD ve in ekonomilerine ilikin belirsizlikler ve enerji fiyatlar覺ndaki arz y繹nl羹 risklerin g羹ndemdeki yerini koruduuna iaret eden Ba癟覺, varl覺k piyasalar覺n覺n h覺zl覺 y羹kseliler g繹sterdii ve gelimi 羹lkelerin para politikalar覺n覺n gevek bir duru sergiledii d繹nemlerde dahi bor癟lanma piyasalar覺ndaki faaliyetin durgun seyrettiini ve bu piyasalarda faaliyet g繹steren kurumlara ilikin endielerin canl覺 kald覺覺n覺n g繹r羹ld羹羹n羹 s繹yledi. Ba癟覺, bu durumun, k羹resel risk alg覺lamalar覺ndaki oynakl覺覺n devam edebileceini g繹sterdiini ifade ederek, b羹t羹n bu gelimelerin, esnek bir para politikas覺 癟er癟evesinin 繹nemini bir kez daha ortaya koyduunu da kaydetti. -''B羹y羹me kompozisyonu, daha sal覺kl覺 bir g繹r羹n羹me kavutu''- Ba癟覺, Merkez Bankas覺 olarak, 2011 y覺l覺n覺n ilk yar覺s覺nda artan makro finansal riskler kar覺s覺nda ekonomiyi kademeli olarak daha sal覺kl覺 bir b羹y羹me kompozisyonuna doru y繹nlendirmeyi ama癟lad覺klar覺n覺 daha 繹nce ifade ettiklerini hat覺rlatarak, bu 癟er癟evede, bir yandan kredilerin makul oranlarda b羹y羹mesi i癟in dier kurumlar覺n katk覺s覺yla birlikte gerekli tedbirleri al覺rken, dier yandan d繹viz kurunun iktisadi temellerden her iki y繹nde de a覺r覺 繹l癟羹de sapmas覺na kar覺 politikalar uygulad覺klar覺n覺 anlatt覺. -''A癟覺klanan veriler, ekonomideki dengelenme s羹recinin arzu edilen ekilde ger癟ekletiini g繹steriyor''- A癟覺klanan verilerin ekonomideki dengelenme s羹recinin arzu edilen ekilde ger癟ekletiini g繹sterdiini belirten Ba癟覺, 2011 y覺l覺n覺n ikinci yar覺s覺ndan itibaren kredi b羹y羹me h覺zlar覺n覺n belirgin ekilde yavalarken, cari ilemler dengesinde de kayda deer bir iyileme g繹zlendiini kaydetti. Bu d繹nemde, yurt i癟i talep b羹y羹mesinin kontrol alt覺na al覺n覺rken net ihracat覺n katk覺s覺n覺n belirgin ekilde artt覺覺n覺n g繹r羹ld羹羹n羹 belirten Ba癟覺, b羹y羹me kompozisyonunun daha sal覺kl覺 bir g繹r羹n羹me kavutuunu rahatl覺kla s繹yleyebildiklerini ifade etti. Ba癟覺, makro finansal risklerin dengelenmesi konusunda arzu edilen sonu癟lar覺n al覺nmas覺n覺n ard覺ndan, Ekim 2011 d繹neminden itibaren fiyat istikrar覺na odakland覺klar覺n覺 kaydetti. Ba癟覺, ithalat fiyatlar覺ndaki art覺lar覺n ve T羹rk liras覺ndaki deer kayb覺n覺n birikimli etkilerinin, y繹netilen ve y繹nlendirilen 羹r羹nlerde yap覺lan vergi ayarlamalar覺n覺n ve ilenmemi g覺da fiyatlar覺ndaki keskin art覺lar覺n y覺l覺n son 癟eyreinde enflasyonda h覺zl覺 bir y羹kselie neden olduunu s繹yledi. S繹z konusu gelimelerin b羹y羹k 繹l癟羹de ge癟ici unsurlar覺 yans覺tsa da enflasyonun ulat覺覺 y羹ksek seviyelerin beklentilerin bozulma riskini beraberinde getirdiini belirten Ba癟覺, enflasyondaki y羹kseliin fiyatlama davran覺lar覺nda bir bozulmaya neden olmamas覺 i癟in, Ekim ay覺ndan itibaren faiz koridorunu yukar覺 y繹nl羹 genileterek etkin likidite operasyonlar覺yla g羹癟l羹 bir parasal s覺k覺lat覺rma ger癟ekletirdiklerini kaydetti. Ba癟覺, faiz koridoru sisteminin salad覺覺 esneklii kullanarak, Ekim ay覺ndan bu yana, 羹癟 kez ek parasal s覺k覺lat覺rmaya gittiklerini belirterek, bu s覺k覺lat覺rma d繹nemlerinde, miktar ihalesi ile yap覺lan fonlamay覺 azaltarak, piyasaya salanan likiditenin ortalama maliyetini belirgin ekilde art覺rd覺klar覺n覺 s繹yledi. ubat ay覺nda Euro B繹lgesi bor癟 krizine dair alg覺lamalar覺n iyilemesine bal覺 olarak, k羹resel risk itah覺n覺n artmas覺 羹zerine faiz koridorunun 羹st limitini s覺n覺rl覺 繹l癟羹de indirdiklerini belirten Ba癟覺, buna ramen, s覺k覺 parasal duruu koruduklar覺n覺 kaydetti. Ba癟覺, bu dorultuda, Para Politikas覺 Kurulu olarak, Nisan ay覺nda enerji fiyatlar覺ndaki y羹ksek oranl覺 fiyat ayarlamalar覺n覺n ve dier ge癟ici unsurlar覺n enflasyon g繹r羹n羹m羹n羹 bozmas覺n覺 engellemek amac覺yla parasal s覺k覺lat覺rmay覺 daha s覺k uygulayabileceklerini vurgulad覺klar覺n覺 kaydederek, ''Ayr覺ca k羹resel ekonomiye dair belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle para politikas覺nda esnekliin korunmas覺n覺n uygun olaca覺n覺 belirttik'' dedi.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M