Sayfa Yenileme: Otomatik g羹ncelletirme aktifAktif

MEN
07:06
24 May覺s, aramba

DUYURU :

Hogeldiniz; siteye 羹ye olarak dier kullan覺c覺lar ile mesajlaabilirsiniz.

Sitemizi yer imlerinize (s覺k kullan覺lanlar-favoriler) eklerseniz seviniriz :)
Aa覺daki men羹den banka se癟imi ve d繹viz tercihi yapabilirsiniz
6. b繹lgeye istihdam destei m羹jdesi

6. b繹lgeye istihdam destei m羹jdesi

Zafer alayan, 6. b繹lgenin en 繹nemli sorunlar覺ndan biri olan isizlikle m羹cadele i癟in Ekonomi Bakanl覺覺 olarak Yeni Tevik Sisteminde d羹zenleme yapt覺klar覺n覺 bildirdi.

Bakan alayan, yaz覺l覺 a癟覺klamas覺nda, Yat覺r覺mlarda Devlet Yard覺mlar覺 Hakk覺nda Bakanlar Kurulu Karar覺 uyar覺nca, B繹lgesel Tevik Uygulamalar覺, B羹y羹k l癟ekli Yat覺r覺mlar覺n Teviki ve Stratejik Yat覺r覺mlar覺n Teviki Uygulamalar覺 癟er癟evesinde desteklenen yat覺r覺m projeleri kapsam覺nda ilave olarak istihdam edilecek personel i癟in 繹denmesi gereken sigorta priminin iveren hissesinin asgari 羹crete tekab羹l eden k覺sm覺n覺n bakanl覺覺 taraf覺ndan kar覺land覺覺n覺 hat覺rlatt覺.

Uygulamada olan karar覺n, s繹z konusu destein, yat覺r覺m yerine ve tabi olunan tevik uygulamas覺na g繹re deien oranlarda azami destek tutarlar覺 ile s覺n覺rland覺r覺lmas覺n覺 繹ng繹rd羹羹n羹 ifade eden alayan, bu 癟er癟evede, B繹lgesel Tevik Uygulamalar覺nda destek tutar覺n覺n, b繹lgelerin gelimilik d羹zeyine g繹re sabit yat覺r覺m tutar覺n覺n y羹zde 10'u ila y羹zde 50'sini, B羹y羹k l癟ekli Yat覺r覺mlar kapsam覺nda y羹zde 3'羹 ila y羹zde 15'ini ge癟emezken; Stratejik Yat覺r覺mlar kapsam覺nda ise t羹m b繹lgelerde y羹zde 15'ini ge癟emediini kaydetti.

"Deiiklik, 6. B繹lgede istihdam art覺覺n覺 destekleyecek"

Bu s覺n覺rlaman覺n, isizlik sorununun youn ekilde yaand覺覺 ve yeni tevik sisteminin uygulama d繹neminde emek youn sekt繹rler i癟in cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflenen 6. B繹lgede bir k覺s覺m yat覺r覺mlar i癟in yat覺r覺mc覺lar覺n s繹z konusu destekten mevzuatta yer verilen s羹re boyunca yararlanmas覺na imkan tan覺mad覺覺n覺 belirten alayan, unlar覺 kaydetti:

"rnein; 6. B繹lgenin organize sanayi b繹lgesinde 1 milyon tutar覺nda bir konfeksiyon yat覺r覺m覺 yap覺ld覺覺n覺 ve bu yat覺r覺m kapsam覺nda 100 kiiye yeni istihdam olana覺 saland覺覺n覺 varsayal覺m.

6. B繹lgede Sigorta Primi 襤veren Hissesi Destei, 2013 y覺l覺n覺n sonuna kadar balayan yat覺r覺mlar i癟in 10 y覺l s羹reyle, s繹z konusu yat覺r覺m覺n organize sanayi b繹lgesinde yap覺lmas覺 halinde ise, 12 y覺l s羹reyle uygulanabilmekte ve 6. B繹lge i癟in Sigorta Primi 襤veren Hissesi Desteinin tutar覺, toplam sabit yat覺r覺m覺n y羹zde 50'sini ge癟ememektedir.

Buna g繹re, s繹z konusu yat覺r覺m kapsam覺nda yat覺r覺mc覺lar覺m覺z覺n yararlanaca覺 destek tutar覺 en fazla 500 bin lira olacakt覺r. Yat覺r覺m ile ger癟ekleen istihdam kapsam覺nda, bakanl覺覺m覺z taraf覺ndan i癟i ba覺na salanacak destek tutar覺 ayl覺k 184 lira olup, s繹z konusu tutar 100 i癟i i癟in ayl覺k 18 bin 400 liraya ulamakta ve bu tutar 500 bin lira olduunda destek uygulamas覺 sona ermektedir."

"Azami destek s覺n覺r覺 sadece 6. B繹lge i癟in kalkt覺"

6. B繹lgenin istihdam sorununun 癟繹z羹m羹ne katk覺 salamak ve b繹lgeyi emek youn sekt繹rler i癟in yeni bir 羹retim ve ihracat merkezi haline getirmek 羹zere, mevcut kararda deiiklik yap覺ld覺覺n覺 belirten alayan, bu karar覺n bug羹nk羹 Resmi Gazete'de yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e girdiini bildirdi.

alayan, a癟覺klamas覺nda unlar覺 kaydetti:
"Sigorta Primi 襤veren Hissesi Desteine ilikin azami destek s覺n覺r覺 sadece 6. B繹lge i癟in kald覺r覺lm覺t覺r. Bu 癟er癟evede, 6. B繹lgede yat覺r覺m yapan yat覺r覺mc覺lar覺m覺z, istihdam maliyetinin d羹羹r羹lmesine y繹nelik dier destek unsurlar覺 olan Gelir Vergisi Stopaj覺 ile Sigorta Primi (i癟i hissesi) Desteinde olduu gibi Sigorta Primi 襤veren Hissesi Desteinden de mevzuat覺n 繹ng繹rd羹羹 ekilde 10 y覺l (OSB'lerde ise 12 y覺l) s羹reyle yararlanabileceklerdir.

Bu d羹zenleme ile 6. B繹lgede 1 milyon tutar覺nda bir konfeksiyon yat覺r覺m覺 yapan ve bu yat覺r覺m kapsam覺nda 100 kiiye yeni istihdam olana覺 salayan yat覺r覺mc覺, ayl覺k 18 bin 400 lira, 10 y覺l boyunca 2 milyon 208 bin lira, yat覺r覺m覺 Organize Sanayi B繹lgesi'nde yapmas覺 durumunda 2 milyon 649 bin 600 lira istihdam desteinden yararlanabilecektir."

Yap覺lan deiikliin, yat覺r覺m tevik sistemi kapsam覺nda yeni bir destek unsuru oluturulmas覺n覺 i癟erdiini belirten alayan, mevcut bir destek unsurunun, T羹rkiye'nin sosyo-ekonomik a癟覺dan en az gelimi durumda bulunan 6. B繹lgesinde istihdam art覺覺n覺 destekleyecek ekilde uygulanmas覺n覺 繹ng繹rd羹羹n羹 ifade etti.

Getirilen d羹zenlemeyle 6. B繹lgenin isizlik sorununa neter vurularak, iverenin y羹k羹n羹n azalt覺laca覺n覺, yat覺r覺mlar覺n artmas覺n覺n salanaca覺n覺 vurgulayan alayan, d羹zenlemeyle yat覺r覺mc覺lar覺n 羹zerinde istihdamdan kaynaklanan y羹kler azalt覺larak, yeni yat覺r覺mlar覺n tevik edilmesiyle yat覺r覺mlar覺n istihdama katk覺s覺n覺n en 羹st d羹zeye 癟覺kar覺laca覺n覺 kaydetti.

Alt覺n fiyatlar覺 bildiiniz gibi s羹rekli olarak deiiklik g繹stermektedir. T羹rkiye alt覺n fiyatlar覺, asl覺nda d羹nya genelindeki baz覺 parametrelere bal覺d覺r. Yani sadece T羹rkiye'ye bal覺 herhangi bir piyasa alt覺n fiyatlar覺n覺 belirlememektedir. Bildiimiz gibi d羹nya genelindeki borsalar覺n a癟覺l覺 kapan覺 saatleri ayn覺 anda olmamaktad覺r. D羹nyan覺n herhangi bir yerindeki alt覺n borsas覺nda ilemler sonlan覺rken, bir dierinde hen羹z yeni balamaktad覺r.

Alt覺n, yat覺r覺m ara癟lar覺 aras覺nda uzun vadede kazan癟 salayan g羹venilir bir maden olduundan ve dilediiniz anda al覺c覺 bulabileceinizden dolay覺, 癟ok fazla tercih edilmektedir. Alt覺n fiyatlar覺n覺 asl覺nda d羹nya genelindeki ekonomiler ayn覺 anda belirler. Borsan覺n en g羹癟l羹 羹lkesi ABD'dir. Bu nedenle de alt覺n fiyatlar覺nda daha 癟ok ABD etkili olmaktad覺r. Ge癟tiimiz d繹nemlerde alt覺n fiyatlar覺n覺, ABD'de yaanan krizler s覺k癟a etkilemitir. Bu nedenle alt覺n fiyatlar覺n覺n ABD'nin 癟eitli kurumlar覺n覺n davran覺lar覺 dorultusunda etkilendiini s繹yleyebiliriz.

Bir baka a癟覺dan bakt覺覺m覺zda alt覺n, sadece k覺ymetli bir maden olarak yer almamaktad覺r. Alt覺n ayn覺 zamanda bir m羹cevher hammaddesidir. zellikle baz覺 羹lkelerde, m羹cevhere 繹nemli 繹l癟羹de talep vard覺r. T羹rkiye de m羹cevher talebi fazla olan 羹lkeler aras覺nda yer al覺yor. M羹cevher piyasas覺ndaki bu talepler de alt覺n fiyatlar覺na etki eden bir dier unsurdur.

Alt覺n覺n ayn覺 zamanda bir maden olduunu hesaba katarsak, end羹striyel alanda da alt覺na ihtiya癟 olduunu g繹r羹r羹z. End羹striyel ihtiya癟lar, alt覺n fiyatlar覺n覺 ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.

Alt覺n fiyatlar覺n覺 takip etmek ve en uygun zamanda alt覺n al覺m覺 yapmak, tabii ki yat覺r覺mc覺lar i癟in en doru se癟enek olacakt覺r. Siz de alt覺n fiyatlar覺n覺 takip ederek yat覺r覺m覺n覺z i癟in uygun zaman覺 bekleyebilirsiniz.

襤LET襤襤M